ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 stycznia 1 (169) / 2011

STYPENDIA LITERACKIE W WILLI DECJUSZA 2011

Stypendia Literackie w Willi Decjusza 2011STYPENDIA TWÓRCZE 2011

Stowarzyszenie Willa Decjusza i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki do składania aplikacji na pobyty rezydenckie w Willi Decjusza w Krakowie. Stypendia twórcze towarzyszą projektowi DAGNY – program stypendiów i wydarzeń literackich (patrz niżej).

Okres stypendium wynosi 3 miesiące w dwóch możliwych terminach: kwiecień – czerwiec lub sierpień – październik 2011. Zgłoszenia uwzględniające wybór terminu należy nadsyłać pocztą elektroniczną, bezpośrednio na adres koordynatora projektu w Willi Decjusza: renata@villa.org.pl.
Termin nadsyłania: 31 stycznia 2011 roku.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ

pisarze z Niemiec, którzy opublikowali przynajmniej jeden tytuł książkowy;
tłumacze literatury niemieckiej na język polski;
tłumacze literatury polskiej na język niemiecki.

CO OBEJMUJE STYPENDIUM

pobyt w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza w Krakowie (jednoosobowe pokoje z łazienką i bezpłatnym dostępem do internetu, wspólna kuchnia: www.villa.org.pl)
miesięczne stypendium w wysokości 3.000 PLN (ok. 750 EUR) brutto
pomoc ze strony Stowarzyszenia Willa Decjusza w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań autorskich, wykładów i warsztatów oraz w nawiązaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

JAK SIĘ UBIEGAĆ

Zgłoszenia indywidualne zawierające kopię dokumentu tożsamości, życiorys, listę tłumaczeń/publikacji, list motywacyjny oraz zawodowe plany na pobyt należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: renata@villa.org.pl do 31 stycznia 2011 roku.
Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną podjęte wspólnie przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ogłoszone do dnia 15 lutego 2011 roku.
Koordynacja projektu:
Renata Serednicka – renata@villa.org.pl

Organizator:
Stowarzyszenie Willa Decjusza – www.villa.org.pl

Finansowanie:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partnerzy Medialni:
„Dziennik Polski”, „Znak”, „Res Publica Nowa”, „Modny Kraków”, „Nasze Słowo”, Telewizja Kraków, Radio Kraków, MojaNorwegia.pl, artpapier.com, TwojaEuropa.pl, scenamysli.eu.


DAGNY – PROGRAM STYPENDIÓW I WYDARZEŃ LITERACKICH

Stowarzyszene Willa Decjusza i Solvberget KF Stavanger Cultural Centre zapraszają pisarzy z Polski, Norwegii, Ukrainy i krajów obszaru języka niemieckiego do składania aplikacji na pobyty rezydenckie w Willi Decjusza w Krakowie, odbywające się w ramach projektu DAGNY – program stypendiów i wydarzeń literackich.

DAGNY to zainicjowany w 2010 roku dwuletni, międzynarodowy program pobytów stypendialnych i wydarzeń literackich adresowany do młodych twórców i odbiorców z krajów, w którymi związana była Dagny Juel-Przybyszewska, muza europejskiego modernizmu. Planowane wydarzenia literackie obejmują: wieczory autorskie w Krakowie, Lipsku i Berlinie oraz spotkania w ramach festiwali literackich i targów książki we Lwowie i Stavanger (Norwegia). Program zakończy międzynarodowy festiwal literatur, który odbędzie się jesienią 2011 roku w Krakowie.

Okres stypendium wynosi 3 miesiące w dwóch możliwych terminach: kwiecień – czerwiec lub sierpień– październik 2011. Zgłoszenia uwzględniające wybór terminu należy nadsyłać pocztą elektroniczną, bezpośrednio na adres koordynatora projektu w Willi Decjusza: renata@villa.org.pl
Termin nadsyłania: 31 stycznia 2011 roku.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ

pisarze z Polski, Norwegii, Ukrainy i krajów obszaru języka niemieckiego, którzy opublikowali przynajmniej jeden tytuł książkowy;

CO OBEJMUJE STYPENDIUM

pobyt w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza w Krakowie (jednoosobowe pokoje z łazienką i bezpłatnym dostępem do internetu, wspólna kuchnia: www.villa.org.pl)
miesięczne stypendium w wysokości 3.000 PLN (ok. 750 EUR) brutto
pomoc ze strony Stowarzyszenia Willa Decjusza w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań autorskich, wykładów i warsztatów oraz w nawiązaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

JAK SIĘ UBIEGAĆ

Zgłoszenia indywidualne zawierające kopię dokumentu tożsamości, życiorys, listę tłumaczeń/publikacji, list motywacyjny oraz zawodowe plany na pobyt należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: renata@villa.org.pl do 31 stycznia 2011 roku.
Decyzje o przyznaniu stypendiów ogłoszone będą do dnia 15 lutego 2011 roku.
Koordynacja projektu:
Renata Serednicka – renata@villa.org.pl

Organizator:
Stowarzyszenie Willa Decjusza – www.villa.org.pl

Partner:
Solvberget, Stavanger Cultural Centre

Finansowanie:
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Partnerzy Medialni:
„Dziennik Polski”, „Znak”, „Res Publica Nowa”, „Modny Kraków”, „Nasze Słowo”, Telewizja Kraków, Radio Kraków, MojaNorwegia.pl, artpapier.com, TwojaEuropa.pl, scenamysli.eu.