ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lipca 13 (61) / 2006

POLECAMY

Bernadetta Darska „Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej”. Wyd. Portret, Olsztyn 2006.

Bohaterami książki „Ucieczki i powroty” są prozaicy, których łączą dwie podstawowe cechy: ich nazwiska na trwałe wpisały się w mapę współczesnej Polski literackiej oraz mieszkają lub do niedawna mieszkali w Olsztynie. Znajdziemy tu teksty poświęcone Mariuszowi Sieniewiczowi, Tomaszowi Białkowskiemu, Ewie Schilling, Joannie Wilengowskiej, Piotrowi Siweckiemu, Filipowi Onichimowskiemu, Tamarze Bołdak-Janowskiej, Włodzimierzowi Kowalewskiemu i Pawłowi Jaszczukowi.
W ich twórczości można wskazać motywy, które się powtarzają: wykluczenie, obcość, tęsknota za normalnością, potrzeba mitu, własnej opowieści, odróżnienie losu męskiego od kobiecego, samotność. Wszędzie jednak chodzi o rzeczywistość, wszędzie też widać ucieczki i powroty do obsesji, które fundujemy sobie sami myślą, wyobraźnią lub w które wtłacza nas życie. Niniejsza książka nie pretenduje do całościowego ujęcia sygnalizowanego w tytule problemu. Nie jest też monografią poszczególnych twórców. To raczej jedynie fragment rzeczywistości literackiej, a zarazem fragment o rzeczywistości i o sposobach radzenia sobie z jej wyzwaniami. (Od Autorki)


Bernadetta Darska – ur. 1978 r., mieszka w Olsztynie, redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pismom feministycznym i genderowym w Polsce, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM; redaktor zeszytów naukowych „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”. Publikacje m.in.: „Dekada Literacka”, „Res Publica Nowa”, „Nowe Książki”, „Twórczość”, „Odra”, „Witryna Czasopism”, „Ha!art”, „Zadra”, „Pogranicza”, „Kresy”, „artPAPIER”, a także w tomach zbiorowych. Współredaktorka [razem z prof. G. Borkowską i prof. A. Staniszewskim] książki pt. „Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej”. Stypendystka miasta Olsztyna w dziedzinie literatury (2004).