ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 maja 10 (202) / 2012

POLECAMY

5 lat Ronda Sztuki. „35 maja i później… Bohdan Butenko pinxit". Rondo Sztuki, Katowice. 23 kwietnia – 24 maja 2012.


5 lat Ronda Sztuki. Książka Dobrze Zaprojektowana – zacznijmy od dzieci (3 edycja) – wystawa pokonkursowa. 23 kwietnia – 24 maja 2012.


„Wyczół w Japonii. Inspiracje sztuką japońską w twórczości Leona Wyczółkowskiego”. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków. 16 maja – 16 września 2012.


„Zmienianie świata?”. Centrum Scenografii Polskiej, Katowice. 18 kwietnia – 12 lipca 2012.