ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 czerwca 12 (204) / 2012

POLECAMY: STUDIUM LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza nabór

do dwuletniego podyplomowego
STUDIUM LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO


pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy (twórczego pisania),
istniejącej od 1994 roku.

Studia są elitarne, płatne, odbywają się w systemie zaocznym (w piątki i soboty co dwa tygodnie), przeznaczone dla osób utalentowanych literacko, które uzyskały dyplom licencjacki lub magisterski. Program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe (m.in. warsztaty poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne, medialne, scenariusz, gatunki niefikcjonalne, przekład) oraz cykle wykładów z zakresu literatury, filmu, teatru, oraz seminaria nt. krytyki tekstu, prawa autorskiego itp.

Zajęcia prowadzą wybitni poeci, prozaicy i krytycy oraz najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach. W minionych latach warsztaty prowadzili m.in.: Justyna Bargielska, Marek Bieńczyk, Stefan Chwin, Jacek Dąbała, Roman Honet, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Bronisław Maj, Karol Maliszewski, Izabela Filipiak, Jerzy Jarzębski, Karol Maliszewski, Piotr Marecki, Gabriela Matuszek, Robert Ostaszewski, Michał Rusinek, Piotr Sommer, Jerzy Stuhr, Olga Tokarczuk, Agata Tuszyńska, Krzysztof Uniłowski, Marta Wyka, Michał Zabłocki, Marek Zaleski (a także zmarli już: Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Jan Józef Szczepański, Maciej Słomczyński, Maciej Szumowski Dorota Terakowska).

Słuchacze i absolwenci mają możliwość publikowania swych utworów w ramach „Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ”. Dziełem absolwentów SLA było pismo „Studium”, wychodzące od 1995 roku. SLA ukończyli m.in.: Joanna Lech, Mariusz Czyżowski, Grzegorz Nurek, Łukasz Mańczyk, Joanna Mastalerz, Przemysław Owczarek, Anna Piekara, Ewa Sonnenberg, Maria Spiss, Anna A. Tomaszewska, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Agnieszka Żelazko.

Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia (do 15 września br.) sekretariat Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, p. 43, tel. 12/ 663 14 28; adres mailowy: renata.makowska-kleczek@uj.edu.pl Oprócz wymaganej dokumentacji należy dołączyć pracę literacką w objętości ok. 10 stron maszynopisu. Koszt studiów: 3400 zł za rok, płatne w dwu ratach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://podyplomowe.uj.edu.pl