ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lipca 14 (62) / 2006

POLECAMY

Jak co roku Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka przenosi się nad jezioro Wigry. Piąta edycja letniej Sztuki Dialogu ruszy 21 lipca. Przez dziesięć dni zaproszeni przez organizatorów goście będą dyskutować o miejscu i roli Szekspira we współczesnym dramacie. Spróbują odpowiedzieć na kilka ważkich pytań. Kim jest Szekspir na progu XXI wieku? Czym może inspirować współczesną dramaturgię? Dlaczego jego wiedza o świecie i człowieku jest wciąż tak fascynująca? Jakimi tematami może zafrapować współczesnego widza? I wreszcie: czy doświadczenie Szekspira może coś zmienić w naszym życiu albo – teatrze?

Moderatorzy i uczestnicy warsztatów, a wśród nich m.in.: prof. Jacek Bomba – psychiatra; prof. Irena Grudzińska-Gross – historyk idei; prof. Małgorzata Grzegorzewska – szekspirolog; Jerzy Juk-Kowarski - scenograf; dr Jagoda Hernik-Spalińska – teatrolog; dr Wojciech Pawlik – socjolog moralności; dr Ewa Dąbek-Derda – kulturoznawca i Miłosz Gałecki – filozof, spróbują poszerzyć dotychczasową metodę analizy dzieł Szekspira o psychoanalizę, zwrócą również uwagę na kontekst psychologii społecznej, psychologii głębi, krytyki feministycznej, antropologii oraz nauk społecznych. Z nowego odczytania tekstu mają się wyłonić motywacje postaci, ich nieujawnione bezpośrednio w tekście popędy oraz wszelkiego rodzaju zależności między nimi. Tegoroczne warsztaty dotyczyć będą dwóch dramatów: „Kupca weneckiego” oraz „Burzy”.

Pomysłodawca – Tadeusz Słobodzianek – to jedna z najbardziej wszechstronnych postaci polskiego teatru. Krytyk, reżyser, dramatopisarz, współtwórca słynnej grupy Wierszalin, o metodzie pracy z tekstem Laboratorium Dramatu mówi: Projekt „Sztuka Dialogu nad Wigrami” powstał z dwóch powodów. Po pierwsze by umożliwić spotkanie dramaturgów, aktorów, reżyserów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy mogą podczas kilkudniowego kontaktu wzajemnie się zainspirować – tłumaczy Słobodzianek. – Po drugie by podczas tego spotkania rozmawiać o dramacie, z tych kilku punktów widzenia, które uczestnicy projektu reprezentują. Rozmawiać zarówno o dramacie współczesnym, jak i klasycznym. Podczas tegorocznej edycji dogłębna analiza dwóch tekstów Szekspira ma przynieść nie tyle uwspółcześnienie klasycznych tekstów, co odnalezienie w nich współczesnych znaczeń poprzez rekonstrukcję uniwersum każdej ze sztuk. Uniwersum, które wyłoni się z krzyżowej interpretacji i ze sprawdzania jej trafności podczas codziennych improwizacji.
Najciekawsze z improwizacji zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

„Sztukę Dialogu nad Wigrami" organizuje Dom Pracy Twórczej w Wigrach wraz z Towarzystwem Autorów Teatralnych i Fundacją Theatrum Gedenese.
Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka to miejsce gdzie się przychodzi, słucha i zadaje pytania, gdzie każdy jest potrzebny do tego, by to pytanie zadać. Jedyne miejsce, gdzie na równych prawach spotyka się aktor, autor, reżyser i widz. Ich spotkanie i wymiana myśli, są racją istnienia Laboratorium. Celem jest stworzenie miejsca, które spełni rolę scalającą, stworzenie środowiska piszących i czytających, inspirujących się wzajemnie ludzi. Takich, którzy zapełnią dziurę pokoleniową, która wytworzyła się po upadku środowisk intelektualnych wywodzących się jeszcze z PRL.
Dotychczas w Laboratorium Dramatu powstała baza danych zawierająca ponad 600 sztuk, napisanych przez 101 autorów. Powstał portal internetowy www.tat.pl, dokumentujący pracę Laboratorium Dramatu, będący obecnie największą w Polsce bazą danych o współczesnej polskiej dramaturgii. Odbyło się 29 edycji Laboratorium Dramatu i cztery warsztaty „Sztuka Dialogu nad Wigrami”. 15 sztuk, które „przeszły” przez Laboratorium Dramatu, miało swoje prapremiery w Szczecinie, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Legnicy, Radomiu, Krakowie, w tym trzy w Narodowym Starym Teatrze.
Więcej informacji: www.wigry.org; www.tat.pl