ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 listopada 22 (214) / 2012

POD PATRONATEM „artPAPIERu”: „NAOCZNOŚĆ” PETERA BURKE’A

Peter Burke jest emerytowanym profesorem historii kultury na Emmanuel College na Uniwersytecie Cambridge. W ukazującej się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego książce „Naoczność” badacz pokazuje, jak świadectwa wizualne (malowidła, rzeźby, grafiki, fotografie, filmy) mogą być wykorzystywane przez badaczy przeszłości nie tylko jako uzupełnienie dokumentów pisanych, lecz także jako samodzielne źródła informacji. Autor kładzie duży nacisk na krytyczna metodę interpretacji, odczytywanie danego dzieła w ideologicznym i kulturowym kontekście jego powstania.

Szczegółowe informacje o publikacji dostępne na stronie: http://www.wuj.pl.

„artPAPIER” jest patronem medialnym książki.
Peter Burke: „Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne”. Przeł. Justyn Hunia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2012.