ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 listopada 22 (214) / 2012

WIĘZI WSPÓLNOTY. LITERATURA – RELIGIA – KOMPARATYSTYKA

Katedra Literatury Porównawczej (Uniwersytet Śląski) zaprasza w dniach 15-16 listopada na konferencję naukową „Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka” / „The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies”. Obrady będą się odbywać w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach, ul. Bankowa 11a.

Program konferencji:

CZWARTEK (15 listopada 2012 r.)
OBRADY PLENARNE I
SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0
10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji
10:15-10:45 prof. Donald Wesling (University of California, San Diego): „Man and Animal in an Ecology to Come”
10:45-11:15 prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ): „(Post)theology of a Certain Prefix”
11:15-11:45 Dyskusja
11:45-12:00 Przerwa kawowa

OBRADY W SEKCJACH
12:00-13:30 Część pierwsza
SEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0)
dr Michał Warchala (UP Kraków) „Three Waves of Postsecularity.
Towards the New Vision of Modernity”
dr Agnieszka Kaczmarek (PWSZ Nysa): „Who Do I Meet When I Meet a Stranger? Reading Thomas Merton and Emmanuel Levinas”
mgr Maciej Stroiński (UJ): „Messiah Destroyer: Eichah Rabbah and Walter Benjamin”
SEKCJA B (SALA SEMINARYJNA – POZIOM 2)
dr Grzegorz Strzelczyk (UŚ): „Relacyjność:(nie)chciane dziedzictwo chrześcijańskiego doświadczenia?”
dr Anna Kucz (UŚ): „«Umbra veri» – refleksje Arnobiusza nad przyszłością religii”
mgr Przemysław Piwowarczyk (UŚ): „Wspólnota ukryta w micie. Metody społecznego odczytywania tekstów religijnych na przykładach z literatury gnostyckiej”
13:30-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Część druga
SEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0)
prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (UKSW): „Joban's Fear”
dr Joanna Stolarek (UKSW): „Crime, remorse and guilt in literature and faith. Approaches to life, religion and philosophy in Flannery O’Connor’s and Flan O’Brien’s selected works”
dr Alina Mitek-Dziemba (UŚ): „Untying Animal Theology, or Where the Post-Secular and Environmentalism Meet”
SEKCJA B (SALA SEMINARYJNA – POZIOM 2)
dr Agnieszka Kaczmarek (UAM): „Język – narracja – historia. Religia i wspólnota w koncepcji Charlesa Taylora”
dr Tomasz Kunz (UJ): „Indywidualizacja i więź wspólnotowa. Religia jako narzędzie samoidentyfikacji w świecie późnej nowoczesności”
dr Paweł Tomczok (UŚ): „Doprowadzić alienację do końca”
16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-18:15 Część trzecia
SEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0)
dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ): „Wcielenie, obraz, interpretacja”
mgr Katarzyna Szkaradnik (UŚ): „Przypadek zmieniany w przeznaczenie. O religijności tekstów i tekstualności religii z perspektywy hermeneutyki ponowoczesnej”
Łukasz Milenkowicz (UŚ): „A-teologia utajonej wspólnoty. Lacan i Blanchot”
SEKCJA B (SALA SEMINARYJNA – POZIOM 2)
dr hab. Danuta Sosnowska (UW): „Rola metafizyki w czeskim społeczeństwie: pisarski dialog pokoleniowy Václava i Vladimíra Vokolków”
dr Dagna Dejna (UMK): „Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi. Przykład społeczności amerykańskich amiszów starego zakonu”
mgr Marek Mikołajec (UŚ): „Dom ducha. Listy z Rzymu Morcinka i Kadłubka”
18:30 Bankiet

PIĄTEK (16 listopada 2012 r.)
OBRADY W SEKCJACH
9:00-10:30 Część czwarta
SEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0)
prof. US dr hab. Andrzej Skrendo (US): „Wspólnota według Tomasza Burka”
prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ): „Na postsekularność – Bargielska!”
dr Krystyna Koziołek (UŚ): „Lectio divina jako model lektury niemożliwej”
SEKCJA B (SALA SEMINARYJNA – POZIOM 2)
dr Marta Łukaszewicz (UW): „«Pokorny herezjarcha Nikołaj». N. Leskowa stosunki z kościołem prawosławnym”
dr Marcin Kuczok (UŚ): „Życie chrześcijańskie jako transakcja handlowa w Parochial and Plain Sermons Johna Henry'ego Newmana. Analiza kognitywno-lingwistyczna”
dr Wacław Forajter (UŚ): „Nauka i religia w «Drzewie latającym» Sygurda Wiśniowskiego”
10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-12:15 Część piąta
SEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0)
dr Joanna Janusz (UŚ): „Obsesja Absolutu, tęsknota za człowiekiem w «Camere separate» Piera Vittoria Tondellego”
dr Aneta Chmiel (UŚ): „Święta, zakonnik i satanista. Inspiracje religijne w twórczości Vincenza Consolo”
mgr Anna Porczyk (UW): „Erri De Luca – mieszkaniec Biblii”
SEKCJA B (SALA SEMINARYJNA – POZIOM 2)
mgr Karina Jarzyńska (UJ): „Traktaty Czesława Miłosza jako teksty wspólnototwórcze”
dr Piotr Bogalecki (UŚ): „«Zawęźlenie». Nazwa – więzi – miasta w poezji Witolda Wirpszy”
mgr Tomasz Umerle (UAM): „Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego – próba interpretacji postsekularnej”
12:15-12:30 Przerwa kawowa

OBRADY PLENARNE II
SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0
12:30-13:00 prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (UŁ): „Taniec przeciw konieczności Stanisława Vincenza”
13:00-13:20 prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek (UŚ): „Niewiara, czyli lęk”
13:20-13:45 Dyskusja
13:45-15:15 Przerwa obiadowa

OBRADY W SEKCJACH
15:15-16:15 Część szósta
SEKCJA A (SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0)
dr hab. Andrzej Pawelec (UJ): „Sports: a modern arena for the sacred”
mgr Joanna Soćko (UŚ): „(Meta)physical Body Language. The Body of Christ as Food for Thought”
SEKCJA B (SALA SEMINARYJNA – POZIOM 2)
prof. AJD dr hab. Adam Regiewicz (AJD Częstochowa): „Teologia nowych mediów”
dr Aleksander Gomola (UJ): „«Światłość wiekuista» czyli requiem w erze postchrześcijańskiej. Religijność postsekularna w «Eternal Light: A Requiem» Howarda Goodalla”
16:15-16:30 Przerwa kawowa

OBRADY PLENARNE III
SALA KONFERENCYJNA – POZIOM 0
16:30-17:00 prof. dr hab. Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, PAN): „The Return of the Messianic Promise. On the Post-Secular Turn in a Narrower Perspective”
17:00-17:30 prof. Creston Davis (Rollins College, Floryda): „The Paradox of Philosophy and the Post-Secular Turn”
17:30-18:00 Dyskusja
18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

„artPAPIER” jest patronem medialnym konferencji.