ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 listopada 22 (118) / 2008

POLECAMY

ZLOTNISKO 2008
29 listopada 2008


ZLOTNISKO - kolejna edycja imprezy integrującej kręgi literackie, współorganizowana z MDK "Południe". ZLOTNISKO rozpocznie się o godzinie 15.00 w filii MDK "Południe" w Katowicach-Piotrowicach, przy ul. Jankego 136.

W programie m.in.:
- Natalia Zalesińska, Jan Baron i odrobina poezji,
- Karolina Kasperek i warsztaty prozatorskie,
- Radosław Wiśniewski, Dariusz Pado i promocja książki "Korzenie drzewa",
- kiermasz literacki,
- Turniej Jednego Wiersza o Podkowę Pegaza.

Turniej ma charakter otwarty (mogą w nim brać udział wszyscy twórcy niezależnie od wieku i przynależności do związków i stowarzyszeń). Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest rejestracja (do godziny 18.00, czyli do planowanego rozpoczęcia Turnieju) oraz przedłożenie pięciu podpisanych kopii prezentowanego podczas Turnieju wiersza (nie można prezentować wierszy nagradzanych i publikowanych w publikacjach zwartych). O podziale nagród (pieniężnych i rzeczowych) zadecyduje jury w składzie: Radosław Wiśniewski, Dariusz Pado, Ryszard Będkowski, Bolesław Jankowiak i Julia Zadrożna. METASFORA zastrzega sobie prawo do publikacji wyróżnionych wierszy.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na ZLOTNISKO z zaznaczeniem, czy będą Państwo brać udział w Turnieju Jednego Wiersza (metasfora@metasfora.pl lub metasfora@gmail.com).