ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (135-136) / 2009

POLECAMY

VI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Już po raz VI Miejski Dom Kultury w Mikołowie organizuje Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej. Pierwszy przegląd odbył się w 1995 roku. Daje on możliwość nie tylko wyjścia ze swoimi pracami z domu, ale przede wszystkim porównania ich z tym, co robią inni.

Ta idea twórczego aktywizowania samouków ugruntowała się już w krajobrazie działalności mikołowskiego MDK. Z każdym rokiem wzrasta poziom nadsyłanych prac i liczba uczestników. Głównym kryterium oceny jest NIEPROFESJONALIZM. W Przeglądzie nie mogą brać udziału osoby, które ukończyły lub są w trakcie studiów na Wyższej Uczelni Plastycznej oraz osoby, które posiadają uprawnienia wydane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Katarzyna Młynarczyk mówi o poprzednim Przeglądzie, że był jak koronkowa parasolka, jak miękka mufka lub jak lustro w ozdobnej ramie. Bo są na świecie rzeczy ważne, z których istotnego znaczenia nie zawsze i nie wszyscy nie zdajemy sobie w pełni sprawę. To niepowtarzalna szansa, żeby chociaż na chwilę zostać artystą w takim sensie, w jakim chciałoby się nim być. Mikołowskie Biennale obala mit dystansu pomiędzy twórcą i odbiorcą sztuki. Bo nadsyłane prace nie są tworzone przez "Artystów". Stworzyć może je każdy, zarówno Pani ze sklepu na rogu, doktor z kliniki dietetycznej, Pani nauczycielka i nasz kolega z bloku. Nigdy też nie wiadomo, kiedy ze zwyczajnego hobby może wyłonić się całkiem poważna sztuka. Bo tak naprawdę kto może określić, kiedy przestajemy być amatorami? Czy Van Gogh, Gauguin albo Kandinsky byli profesjonalistami? Kiedy fascynacja Nikifora przerodziła się w sztukę budzącą zachwyt na całym świecie? Bartosz M. Wrona mówi pięknie o Mikołowie: miejsce na ziemi, maleńki punkcik na globusie niewidoczny gołym okiem. A jednak i ono może być miejscem narodzin sztuki, czy to wielkiej czy małej, czy po prostu naszej. Każdy przegląd oprócz wystawy, owocuje wydaniem katalogu najlepszych nadesłanych prac. Patronami medialnymi są "Radio Em", Studencki nieperiodyk kulturalny "re:presja", dwutygodnik "artPapier" oraz miesięcznik "Manko".

Jeśli chcesz wziąć udział w Przeglądzie wystarczy nadesłać do trzech prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej lub graficznej. Nadsyłane prace mogą być również inną od obrazowej formą wyrobu artystycznego. Więcej informacji oraz pełną treść regulaminu można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie (www.mdmikolow.eu).

Prace należy składać od maja do końca sierpnia 2009 roku.

Wystawa odbędzie się w listopadzie 2009 roku, a 26 października 2009 - wernisaż. Zapraszamy!