ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 czerwca 12 (60) / 2006

POLECAMY

A A A
Ewa Partum „Legalność przestrzeni”. Instytut Sztuki Wyspa. 17 czerwca - 15 sierpnia 2006.

„Legalność przestrzeni” stanowi rodzaj nietypowej, synchronicznej retrospektywy sztuki Ewy Partum, wybitnej polskiej artystki konceptualnej i feministycznej. Projekt przedstawia współczesne spojrzenie na twórczość tej legendarnej postaci, która opuściła w latach 80. Polskę i osiadła w Berlinie. Jej twórczość pozostaje wciąż niewystarczająco zbadana w krajowej refleksji nad sztuką konceptualną i nie dość obecna w polskich kolekcjach sztuki współczesnej. Zadaniem wystawy, publikacji, warsztatów i dyskusji panelowej jest zaburzyć historyczny i fragmentaryczny rytm recepcji jej twórczości oraz zrekonstruować najważniejsze, oryginalne i innowacyjne wątki jej twórczości. Jednocześnie, ze względu na specyfikę materiału, projekt ten stawia problem dokumentacji sztuki efemerycznej, pyta o rolę dokumentu, zapisu i odtworzenia oraz sięga do materiałów archiwalnych by poszerzyć pole recepcji sztuki Ewy Partum.

Zaplanowany na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia 2006 projekt bierze swój tytuł z instalacji konceptualnej dokonanej przez Partum w 1971 roku na Placu Wolności w Łodzi. Nazwa ta stanowi także konceptualne narzędzie, pozwalające postawić pytanie o obecność artystki i kobiety w dyskursie publicznym od lat sześćdziesiątych do współczesności oraz przyjrzeć się zagadnieniu percepcji sztuki feministycznej i konceptualnej oraz wpływu publicznego wizerunku artystki na interpretacje jej sztuki. Stąd w wystawie pojawią się liczne zapisy dokumentalne, związane przede wszystkim z performansami i osobistymi wypowiedziami artystki a także materiałami dokumentalnymi, które próbowały w latach 70. i 80. odnieść się do fenomenu Partum.

Spośród imponującego dorobku artystki oraz związanych z jej twórczością materiałów dokumentacyjnych wybrano takie, które definiują obecność kobiety w przestrzeni publicznej oraz zakreślają przestrzeń osobistą artystki. Wystawa w Instytucie Sztuki Wyspa pokaże najistotniejsze obszary twórczości Partum oraz specyficzne relacje pomiędzy tymi sferami. Wytwarzać będzie ona relacje kontekstualne zarówno wobec tradycji konceptualnej i jej muzealizacji jak i specyficznej lokalizacji wystawy w Stoczni Gdańskiej. Wystawa wychodzi na zewnątrz Instytutu Sztuki Wyspa i wkracza w przestrzeń publiczną, konfrontując historyczne prace z nową rzeczywistością kulturową i polityczną. Nowe sensy wytworzone przez taki sposób prezentacji pozwolą na przyjrzeć się z innej perspektywy tej wciąż niezwykle aktualnej i zadającej istotne pytania twórczości.

Wystawie towarzyszą warsztaty dla młodych performerów prowadzone w kooperatywie artystów Modelarnia przez córkę artystki, historyczkę sztuki Berenikę Partum. Skupią się one na analizie i odtworzeniu wczesnych performansów Ewy Partum oraz przeniesieniu ich w nowy kontekst artystyczny, polityczny i architektoniczny. Niektóre z zająć odbędą się przy osobistym udziale artystki. Przygotowane nowe wersje performansów zostaną zaprezentowane publicznie oraz udokumentowane w postaci zapisów wideo oraz fotografii.

We wrześniu 2006 odbędzie się druga wystawa Ewy Partum przygotowana przez Dorotę Monkiewicz w warszawskiej Królikarni, skupiająca się na innych watkach, w szczególności na poezji wizualnej i praktyce feministycznej. Wystawy w Gdańsku i Warszawie łączy materiał wideo z performansu Ewy Partum prowadzonego przez artystkę w grudniu 2005 w BWA w Zielonej Górze z udziałem obu kuratorek jej tegorocznych wystaw. Materiał pokazuje napięcie pomiędzy rolami i pozycjami artystki i kuratorek oraz poddaje krytyce z perspektywy artystki zagadnienie współczesnych reinterpretacji praktyk konceptualnych.

17 czerwca 2006, godz. 19.00 otwarcie wystawy
17 czerwca 2006, godz. 20.00 przejście do Modelarni, poczęstunek. Premiera filmu dokumentalnego z warsztatów „Reproducing the Past” poświęconych odtworzeniu performansów artystki a przeprowadzonych ze studentami uczelni artystycznych przez Berenikę Partum. Realizacja filmu: Alina Żemojdzin, Berenika Partum i Mateusz Pęk.

W ramach pokazu zostaną zaprezentowane wybrane portrety filmowe kobiet z lat 70. Prezentacja ma na celu stworzenie kontekstu dla feministycznych prac Partum skupionych na analizowaniu opresyjnego traktowania kobiet. Z portretów wyłaniają się kolejno wizerunki: matki Polki, żony, robotnic, kobiet pracujących. Ich obecność w przestrzeni publicznej sprowadza się do monotonnie odtwarzanych stereotypowych ról, czynności, reprodukowanych gestów. Oko kamery bezwzględnie tropi codzienność przeciętnej polskiej kobiety. W programie m.in. dokumenty Piotra Szulkina, Krzysztofa Kieślowskiego, Wojciecha Wiszniewskiego czy Krystyny Gryczełowskiej.

17 czerwca 2006, godz. 21.15 koncert zespołu Villa Rosa

18 czerwca 2006, godz. 12.00 dyskusja panelowa na temat twórczości Ewy Partum w Instytucie Sztuki Wyspa

Udział wezmą:Dorota Monkiewicz, Angelika Stepken, prof. Andrzej Turowski, prof. Grzegorz Dziamski, dr Łukasz Ronduda i kuratorka wystawy Aneta Szyłak.