ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 listopada 22 (190) / 2011

POLECAMY

A A A
Mimo swej długiej historii komiks w Polsce jest wciąż debiutantem. Choć jest równie różnorodny gatunkowo jak literatura czy film, wciąż nie może przebić się poza stereotyp "sztuki dla ubogich" czy "kolorowych zeszytów" przeznaczonych dla dziecięcego adresata. Uważamy, że nic nie promuje komiksu i jego twórców lepiej niż dobre komiksy. Dobre to znaczy istotne i uniwersalne w swym przekazie narracyjnym oraz artystycznym, bez względu na to,  czy odbiorca jest miłośnikiem prawdy, fikcji czy wątpienia. Komiks już od dawna taki właśnie jest. Ale... No właśnie... Mało jest długich komiksowych opowieści, a jeszcze mniej dobrych długich komiksów.

Okazją do tworzenia komiksów w Polsce jest kilka konkursów czy środowiskowe publikacje w magazynach robionych wydawanych i czytanych przez fanów.

Te krótkie formy komiksowe siłą rzeczy rzadko wykraczają poza prezentację warsztatu  plastycznego i epizodyczność scenariusza. Wierzymy, że ci sami autorzy, którzy tworzą udane "krótkie formy" mogliby podjąć próbę zmierzenia się z tworzeniem długiej fabuły z wykorzystaniem dramaturgii i narracji wizualnej.

Dlatego właśnie ogłaszamy konkurs o nazwie: "Długi debiut" na polski książkowy debiut komiksowy. Przyjmujemy prace, które mają minimum 50 stron. W ocenianiu zgłoszonych prac będziemy zwracać uwagę zarówno na stronę plastyczną jak i scenariusz.

Nabór prac odbywać się będzie dwa razy w roku:

od 1 października do 1 marca, oraz
od 1 kwietnia do 1 września.

Wybrany w każdym naborze utwór (lub kilka utworów) zostanie wydany w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy, po podpisaniu z autorem (autorami) umowy wydawniczej gwarantującej honorarium autorskie oraz regulującej kwestie edytorskie.
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie organizatora konkursu:

www.centrala.org.pl w zakładce "Długi debiut"
 
Zapraszamy do współpracy!
Centrala - Mądre komiksy
Festiwal Ligatura
Fundacja Tranzyt