ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 grudnia 23 (239) / 2013

Redakcja,

POLECAMY: SEZON 2013/2014 W TR WARSZAWA

A A A
Sezon 2013/2014 otwiera kolejny rozdział w działalności TR Warszawa. W nadchodzących latach Teatr zamierza skupić uwagę na wybranych tematach wiodących, odnoszących się do zagadnień i zjawisk zajmujących ważne miejsce w rozważaniach nad otaczającą nas rzeczywistością lub istotnych dla jej opisu.

Program artystyczny poszczególnych sezonów – zarówno jego główna, teatralna, część jak i wydarzenia towarzyszące – budowany będzie wokół wybranego zagadnienia. Pozwoli to na spojrzenie na dany temat z wielu perspektyw i odniesienie się do niego za pomocą różnych środków wyrazu. Tytuł pierwszego sezonu tematycznego brzmi: „Fikcja a rzeczywistość”.

Tym, co pozostaje niezmienne, jest dążenie do poszerzania przestrzeni dla twórczej wymiany myśli i poglądów. Dlatego, wzorem lat ubiegłych, obok prezentacji własnych produkcji, TR Warszawa zaprosi do współpracy artystów i kuratorów, których prace uważa za ciekawe i inspirujące.

W sezonie 2013/2014 w programie znajdą się ponownie spektakle wielokrotnie nagradzane w Polsce i za granicą, które ukształtowały i ugruntowały pozycję TR Warszawa jako ambasadora polskiego teatru na świecie: „Uroczystość”, „Oczyszczeni”, „Psychosis 4.48”, „Krum”, „Cokolwiek się zdarzy, kocham cię”, „T.E.O.R.E.M.A.T”, „Portret Doriana Graya”, „Między nami dobrze jest”, „Wiarołomni”, „Jackson Pollesch”, „Nietoperz”, „Nosferatu”.

Wydarzenia towarzyszące

TR Warszawa jako jeden z pierwszych teatrów w Polsce rozszerzył swoją ofertę programową, proponując, obok przedstawień teatralnych, szereg wydarzeń towarzyszących. Dzisiaj, kiedy stało się to powszechną praktyką, mało kto pamięta, że to właśnie TR Warszawa (jeszcze pod szyldem Teatru Rozmaitości) zainicjował w Polsce próby czytane nowej dramaturgii. Od lat stałym elementem programu są też wydarzenia z innych dziedzin sztuki, takie jak koncerty i wystawy. W bieżącym sezonie zespół TR Warszawa zaplanował następujące cykle wydarzeń:

W.O.R w TR – koncerty przygotowane przez wytwórnię Lado ABC z okazji 10-lecia jej istnienia. W TR Warszawa wystąpi w różnych składach gromadząca najlepsze nazwiska warszawskiej alternatywy Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. I. Krenza. Zgodnie z tradycją TR Warszawa, odbędą się nie tylko koncerty, ale również otwarte próby dla publiczności.

Sąsiedzi TR – projekt społeczno-artystyczny prowadzony przez Barbarę Piwowarską, do którego kuratorka zaprosiła m.in. mieszkających w sąsiedztwie TR Warszawa artystów, takich jak Oskar Dawicki, Daniel Malone czy Jarosław Fliciński.

Bio/FORMY w TR – przygotowany przez Instytut Sztuk Performatywnych cykl wykładów performatywnych, poświęcony poszukiwaniom oraz rekonstrukcji praktyk i biografii wybranych artystów. Ważnym punktem odniesienia dla projektu stanie się nowy spektakl Grzegorza Jarzyny, przygotowany na podstawie scenariusza filmu „Premiera” Johna Cassavetesa. Stanie się on punktem wyjścia dla zainteresowania artystą w momencie przesilenia, kryzysu, egzystencjalnej czy twórczej zapaści.

Audio.TR – spotkania z przełomowymi dziełami muzyki współczesnej prowadzone przez znanego dziennikarza muzycznego radiowej Dwójki Adama Suprynowicza.

Film w TR – do obecnego już wcześniej w programie cyklu filmowego prowadzonego przez Ryszarda Jaźwińskiego dołączy w tym sezonie nowy projekt Jakuba Duszyńskiego, w którym obejrzeć będzie można zarówno pokazy przedpremierowe (w listopadzie odbyła się projekcja filmu „Wielki Liberace”, w styczniu zaś wyświetlony zostanie debiut reżyserski kanadyjskiej piosenkarki Peaches, zatytułowany „Peaches Does Herself”), jak i klasyki kina światowego, którym towarzyszyć będą rozmowy z wybitnymi znawcami kina (16 grudnia pokaz filmu „Fanny i Aleksander” Ingmara Bergmana i spotkanie z jednym z największych w Polsce znawców twórczości skandynawskiego mistrza, autorem książki „Zwierciadło Bergmana” – Tadeuszem Szczepańskim).

Nowa dramaturgia w TR – kontynuacja prowadzonego przez Agnieszkę Tuszyńską cyklu prezentacji tekstów polskiej i światowej dramaturgii współczesnej stanowiących komentarz do aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturalnych. Najczęściej w ramach Nowej Dramaturgii czytane są sztuki, których prób inscenizacji w Polsce jeszcze nie podjęto, a które przybliżają polskiej publiczności sylwetki twórców kształtujących współczesny  teatr europejski. W bieżącym sezonie Nowa Dramaturgia nawiąże do tematu „Fikcja a rzeczywistość”.

W 2014 roku TR WARSZAWA będzie również obchodził 10. rocznicę projektu Teren Warszawa. Z tej okazji planowany jest szereg wydarzeń artystycznych, a także wydanie książki podsumowującej ten ważny projekt, który wprowadził na polską scenę teatralną licznych młodych twórców.

Nowy program zakłada również ściślejszy związek pomiędzy programem artystycznym i prowadzonymi przez TR Warszawa działaniami edukacyjnymi oraz dalszy rozwój rozwiązań i projektów przełamujących różnego rodzaju bariery w dostępie do teatru, takich jak spektakle z audiodeskrypcją dla osób niewidzących, napisami dla osób niesłyszących czy obcojęzycznymi napisami umożliwiającymi udział w przedstawieniach obcokrajowcom. Kontynuowana będzie również ciesząca się ogromną popularnością akcja „Mama, tata do teatru” czyli pierwszy w Polsce program zajęć edukacyjnych zapewniający atrakcyjną formę opieki nad dziećmi w czasie spektakli dla dorosłych.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych teatru.