ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 października 20 (260) / 2014

Redakcja,

SZTUKA FOTOGRAFII - SZTUKA PRZETRWANIA

A A A
 PRZETRWANIA

Rondo Sztuki w Katowicach zaprasza w dniach 25 października – 14 listopada na wystawę „Sztuka fotografii – sztuka przetrwania”.

Przyjętą w projekcie formą terapeutyczną jest fotografoterapia, w której obraz fotograficzny staje się pomostem między przeszłością a teraźniejszością. W przygotowaniu wystawy wykorzystane zostały zarówno fotografie z przeszłości, jak i nowo powstałe – tworzone przez artystkę, Ankę Siekielską, przy współudziale uczestniczek projektu oraz wykonane przez uczestniczki samodzielnie. Spotkanie z własną twórczością oraz doświadczenie współtworzenia w towarzystwie artysty może inspirować do dalszych samodzielnych poszukiwań plastycznych, wzmocnić kreatywność i poczucie sprawczości, a tym samym przyczynić się do samorozwoju jednostki.

Projekt realizowano przez 10 miesięcy. Pierwszym etapem były warsztaty grupowe (cztery weekendowe spotkania, podczas których fotografka we współpracy z arteterapeutką, Heleną Zakliczyńską, przeprowadziły zajęcia ukazujące terapeutyczny charakter fotografii, z wykorzystaniem technik pracy z autoportretem, rodzinnym albumem fotograficznym i innymi fotografiami autobiograficznymi, portretem studyjnym uczestniczek warsztatów oraz warsztatów indywidualnych (współpracy z artystą fotografem w budowaniu historii obrazem, który będzie wypadkową dwóch subiektywności – uczestniczki warsztatów i artysty). Rezultatem warsztatów jest cykl fotografii oraz filmów, które zostaną zaprezentowane na wystawie w katowickim Rondzie Sztuki. Wernisaż wystawy odbędzie się 25 października o godz. 18.00. Organizatorem warsztatów i wystawy jest Fundacja Kultura Obrazu.

Więcej na http://sztukafotografii-sztukaprzetrwania.blogspot.com/ Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.