ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 stycznia 1 (265) / 2015

Monika Glosowitz,

GOŚCINNOŚĆ POEZJI

A A A
Jak wszyscy ludzie, postrzegamy tylko taką wersję rzeczywistości, jaką jest w stanie przekazać nasza kultura. Jak inni, którzy mają i przeżywają więcej niż jedną tożsamość kulturową, jesteśmy odbiorcami wielu, często sprzecznych przekazów. Spotkanie dwóch wewnętrznie spójnych, lecz zwyczajowo niewspółmiernych, układów odniesienia prowadzić musi do un choque, zderzenia kulturowego.
(przeł. Krystian Wojcieszuk)
Gloria Anzaldúa: „Borderlands/La Frontera: The New Mestiza”. San Francisco 1987, s. 78.
Pierwsza w 2015 roku artPapierowa odsłona poezji jest propozycją szczególną, ponieważ w całości poświęcona została najnowszej irańskiej poezji kobiet. Prezentujemy zestawy wierszy siedmiu autorek: Foruq Farrochzad, Granaz Mussawi, Żili Mosa'ed, Lejli Fardżami, Mehragiz Rassapur, Szabnam Azar, Simin Behbahani, trzy eseje poświęcone ich życiu i twórczości (pióra Mahrokhsadat Hosseini, Katarzyny Wąsali oraz Joanny Hrehoruk) oraz artykuł dr Katarzyny Czornik, który pozwala ulokować wszystkie opisywane przez nie doświadczenia w konkretnej czasoprzestrzeni.

Realizacja tego miniprojektu nie byłaby możliwa bez grona zaangażowanych tłumaczek oraz wskazówek prof. Anny Krasnowolskiej z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całość została przygotowana i merytorycznie zredagowana we współpracy z Katarzyną Szopą.

Odsłona ta zamierzona jest jako część nieregularnego cyklu prezentacji. Po części wyrasta z publikowanej na naszych łamach serii wywiadów „Wyjechały”, w których Wioletta Grzegorzewska rozmawia z polskimi poetkami-emigrantkami. Ma niejako stać się jej uzupełnieniem i umożliwić spotkanie nie tylko z tymi autorkami, które wyjechały, ale także z tymi, których nigdy nie mieliśmy jeszcze okazji spotkać. Po Iranie, miejmy nadzieję, przyjdzie czas na Czechy, Hiszpanię i Irlandię. Zależy nam, żeby owo „zderzenie” przeobrazić w gościnne przyjęcie. Dlatego też gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych do współpracy w tworzeniu kolejnych numerów. A już za dwa tygodnie do lektury działu Literatura, który poświęcony będzie irańskiej prozie!