ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (271) / 2015

Redakcja,

ROMAN MACIUSZKIEWICZ: MIASTO WIDZIAŁEM RÓŻNE I CICHE...

A A A
Galeria Pusta w Katowicach zaprasza w dniach 11 kwietnia – 10 maja na wystawę obrazów Romana Maciuszkiewicza. Wernisaż odbędzie się 10 kwietnia o godz. 18.00.

Wystawa zaprezentuje obrazy, których przewodnim motywem jest miasto. Będą to prace z różnych okresów twórczości, organizatorzy koncentrują się jednak na dwóch ostatnich cyklach: „Tam...” oraz „Miasto różne”. Wystawa jest refleksją nad fenomenem miasta, próbuje przedstawić je w sposób monumentalny i kameralny; przedstawić miasto niecodzienne i enigmatyczne, współczesne i mityczne zarazem; miasto przyjazne i groźne, moloch i labirynt. Oprócz obrazów, elementem ekspozycji będzie instalacja „Pracownia Malarza”.

„Przez trzydzieści pięć lat usiłuję dowieść sobie i tym, którzy oglądają moje obrazy, że malarstwo jest nie jest tylko przeżyciem estetycznym, ale także (a może przede wszystkim) przeżyciem duchowym. Proponuję wędrówkę po tym obszarze sztuki, który zasiedlają wizjonerzy, niepoprawni marzyciele i tropiciele tajemnicy, który odwiedzają fantaści, wieczni podróżnicy, opowiadacze snów i niegroźni szaleńcy, któremu sprzyja magia i zamykanie oczu” – mówi Roman Maciuszkiewicz.

***

Roman Maciuszkiewicz – ur. w 1955 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach w 1980 roku. Do tej pory zorganizował 38 wystaw indywidualnych i brał udział w ok. 90 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Zajmuje się głównie malarstwem. Od pewnego czasu, realizując prezentacje indywidualne, konstruuje je tematycznie; ważniejsze to: „Metropolis”, „Fabryka snów”, „Imaginacje”, „Symetria”, „Nocą”, „Tam...”. Zamyka prace w cykle, które wzajemnie się uzupełniają, przenikają i są pretekstem do rozwijania kolejnych tematów. W latach 90. krótko zajmował się performance’em i obiektami sztuki, współpracując z grupą „4”. Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej, w kręgu jego zainteresowań znajduje się teoria sztuki. W latach 1993–2001 współredagował czasopismo kulturalne „Opcje”, publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim („Exit – Nowa Sztuka w Polsce”) oraz regionalnym („Śląsk”) liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 roku opublikował w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego zbiór esejów zatytułowany „Obrazy. Intuicje. Imaginacje”. W dorobku artystycznym ma także teksty literackie, głównie opowiadania oraz poezje publikowane w ogólnopolskich pismach literackich („Fraza”, „Dekada Literacka”, „Fa­Art.”, „Akant”, „Poezja dzisiaj”) oraz słuchowiska radiowe. Jedno z nich, „Sześć dni tygodnia”, będące swoistym przewodnikiem po najważniejszych „­izmach” sztuki XX w., zostało zrealizowane w katowickiej Rozgłośni Polskiego Radia i uzyskało nominację do finału w II Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i TV Sopot 2002. W 2006 roku zrealizował scenografię do „Makbeta” Szekspira dla Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, za którą otrzymał nagrodę „Złota Maska” (wspólnie z reżyserem spektaklu). Od 2002 roku pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2002–2009 wykładał na ASP w Katowicach.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.