ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (279-280) / 2015

Redakcja,

MIASTO 2015: PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI

A A A
Centrum Kultury Katowice zaprasza w dniach 3-7 sierpnia na warsztaty „Dla naszych oczu”.

Warsztaty proekologicznego podejścia do życia i świata przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Towarzyszyć im będzie akcja artystyczna na placu zabaw w Katowicach-Szopienicach, podczas której dzieci zaprojektują i wykonają roślinne rabaty.

„Miasto – przestrzeń dla sztuki” to realizowany od 2012 roku projekt będący przyczynkiem do dyskusji i dialogu między mieszkańcami, organizatorami projektu oraz przedstawicielami władz miejskich na temat kierunku projektowania przestrzeni miejskiej, z uwzględnieniem procesów twórczych zachodzących w obszarze miasta. Realizowany w ramach projektu Katowicki Szlak Sztuki jest z jednej strony miejscem integrującym lokalną społeczność (to przestrzeń dla nieformalnych spotkań grup znajomych, realizacji społecznych i artystycznych akcji), a z drugiej strony pełni funkcję stałej wystawy sztuki współczesnej prezentowanej „pod gołym niebem” oraz dostępnej dla widzów 24 godziny na dobę. W przyszłości Katowicki Szlak Sztuki ma stanowić istotny element turystyki kulturowej województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://portalkatowicki.pl/kultura/miscellanea/4984-dla-naszych-oczu-warsztaty-ekologiczne-dla-dzieci.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym projektu.