ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (75) / 2007

KONKURSY

A A A
Konkurs poetycki im. Klemensa Janickiego

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu zaprasza do udziału w nowej edycji Konkursu poetyckiego im. Klemensa Janickiego. W jury konkursu zasiadają: Mariusz Grzebalski, Piotr Kępiński, Krzysztof Siwczyk, Piotr Śliwiński, Adam Wiedemann

Zasady: Uczestnik konkursu nadsyła zestaw oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych (45-60 str.), które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach. Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz zamkniętą kopertę z danymi personalnymi autora. Prosimy o nadsyłanie pięciu kopii każdego zestawu. Uczestnik nie musi być debiutantem. Limit wieku autora – 30 lat

Nagroda: Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zgłaszania sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozszerzania zawartości tomu w stosunku do propozycji wstępnej, a także – w ostateczności – nieprzyznania nagrody głównej i zastąpienia jej publikacją o charakterze zbiorowym lub wyróżnieniami o charakterze finansowym, równowartymi – łącznie – kosztom publikacji książkowej.

Data nadsyłania utworów: 15 lutego 2007.
Centrum Kultury „Zamek” ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
(z dopiskiem konkurs poetycki im. Klemensa Janickiego)

Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień 2007 roku.
Ogłoszenie wyników: Specjalny wieczór poetycki podczas festiwalu „Poznań Poetów” – maj 2007.Konkurs literacki Wydawnictwa TELBIT – II edycja

Wydawnictwo TELBIT ogłasza II edycję konkursu literackiego na powieść dla młodzieży, w którym główną nagrodą jest 5000 zł oraz publikacja książki. Tematyka powieści powinna obejmować problemy współczesnej młodzieży do 13 do 20 roku życia, z różnych środowisk i grup społecznych. Fabuła powinna być osadzona w dzisiejszych realiach. Prace konkursowe należy przesyłać na adres Wydawnictwa TELBIT: ul. Powązkowska 13 b, 01-797 Warszawa, do 30 czerwca 2007. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 grudnia 2007. Organizatorzy konkursu przewidzieli również nagrody pieniężne za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca - odpowiednio 3000 i 2000 złotych oraz trzy wyróżnienia po 1000 złotych każde. Wszystkie nagrodzone powieści zostaną wydane. Utwory, które wzbudzą zainteresowanie redakcji, jednak nie zostaną nagrodzone, mają również szansę na publikację. Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://edu.info.pl/strona.php?1151