ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 grudnia 23 (311) / 2016

Redakcja,

PATRZENIE I WIDZENIE W KONTEKSTACH KULTUROZNAWCZYCH

A A A
Nakładem wydawnictwa grupakulturalna.pl ukazał się tom „Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych” pod redakcją Jakuba Dziewita, Małgorzaty Kołodziej i Adama Pisarka.

Spośród wszystkich zwrotów i przełomów humanistyki to właśnie ten „obrazowy” (ikoniczny / wizualny / piktorialny) opisuje się najczęściej we współczesnych badaniach nad kulturą. Na przecięciu podejścia kulturoznawczego i antropologicznego prężnie rozwijają się antropologie: obrazu, wizualności, wizualna, mediów, kultury wizualnej. Proponowana w tomie refleksja w centrum ustawia jednak nie obraz, ale człowieka – to on patrzy i widzi w pewien sposób, uwarunkowany kontekstem kulturowym, historycznym, społecznym i medialnym. Analizie poddane są zarówno praktyki oraz teksty kultury, jak i dyskurs na ich temat – takie ujęcie pozwoliło na uporządkowanie zagadnienia w trzech częściach: „Antropologia / historia kultury”, „Teksty kultury” i „Media w kulturze”.

Opracowano w oparciu o materiały promocyjne wydawnictwa.

„artPAPIER” jest patronem medialnym publikacji.