ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 grudnia 23 (335) / 2017

Redakcja,

POLECAMY: 25 BIENNALE PLAKATU POLSKIEGO - WYSTAWA POKONKURSOWA

A A A
Zapraszamy na wystawę pokonkursową kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu prezentującego twórczość artystów uprawiających sztukę plakatu. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach jest najstarszym konkursem w dziedzinie sztuki plakatowej i najważniejszym spotkaniem artystów uprawiających tę formę artystycznej wypowiedzi. Zaistniało w 1965 roku, o rok wyprzedziło Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie i inne międzynarodowe konfrontacje plakatu na świecie. Ranga wystawy spowodowała, że Galeria Sztuki Współczesnej BWA stała się znaczącą instytucją kulturotwórczą.

Pokłosiem konkursu jest wystawa, na której prezentowane są prace wybranych twórców. Znajdują się wśród nich dzieła zarówno artystów uznanych, jak i najmłodszych, debiutujących. Zgromadzone plakaty cechuje różnorodność tematyczna i warsztatowa.

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Termin wystawy: 15 grudnia 2017 (wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników konkursu o godz. 15.00) – 28 stycznia 2018 (zamknięcie wystawy)

Jurorzy: prof. Jan Pamuła, prof. Janusz Tylman, prof. Irma Kozina, prof. Grzegorz Hańderek, Mariusz Knorowski

Artyści, których prace zakwalifikowane zostały do wystawy: http://www.bwa.katowice.pl/uploaded/media/25BPP-lista%20zawkalifikowanych_1507794433.pdf

Nagrody regulaminowe:       

Grand Prix ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego           

Złoty Medal – nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – Pana Wojciech Saługi

Srebrny i Brązowy Medal – nagroda Prezydenta Miasta Katowice – Pana Marka Krupy

Nagrody fundowane:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach   

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu   

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku        

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie      

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Katowice

Komisarz wystawy: prof. Michał Kliś

Współorganizacja: Miasto Katowice
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wystawę patronatem medialnym.