ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lutego 4 (340) / 2018

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA MARCINA HAJEWSKIEGO

A A A
Galeria ENGRAM:

Marcin Hajewski

MYŚL NIEZAPOWIEDZIANAwernisaż: 21.02, godz. 18.00

wystawa: 22.02 – 18.03.2018

kurator wystawy: Katarzyna ŁataMarcin Hajewski urodzony w 1971 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom otrzymał w 2000 roku w Pracowni Druku Płaskiego prof. Józefa Budki. Od 2001 pracuje na macierzystej uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią. Od 2013 roku jest kierownikiem projektu badawczego, realizowanego w ramach badań statutowych, poświęconego algrafii i drukowi offsetowemu. Jest także członkiem Komitetu Organizacyjnego 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, uczestnikiem licznych wystaw oraz przeglądów grafiki w Polsce i za granicą.„Myśl niezapowiedziana” to cykl kilkunastu grafik, w których artysta podejmuje próbę zapisu zjawiska konstruktu pamięci. Stara się uchwycić obszary myśli – akceptowanych i wypieranych, czasowo odłożonych i natrętnie powracających, zapełniających każdą wolną przestrzeń tu i teraz. Ich obecność nie jest wynikiem wyboru, jawią się bowiem niejednokrotnie jako fizyczna materia, wymykająca się wszelkiej kontroli. Nie kształtuje ona w pełni procesu twórczego, nie mniej jednak powoduje jego pozytywny napęd i fizyczną dystorsję. Prezentowany cykl to zapis, w którym artysta wykorzystał techniki offsetu i algrafii techniki te, jako wspólny mianownik z litografią, od kilku lat stanowią także problematykę badawczą projektu naukowego artysty.Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

pl. Sejmu Śląskiego 2
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.