ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 października 20 (356) / 2018

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA 'PRZEŚWIETLENIE'

A A A
WYSTAWA „PRZEŚWIETLENIE”

12-27.10.2018 r.

Pasaż Kultury Andromeda


Pracownia Fotografii kształci studentów wszystkich kierunków, jakie oferuje Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Studenci pierwszego roku obligatoryjnie przechodzą kurs podstaw fotografii, poznając techniczne aspekty tego medium. Po tym etapie mają możliwość dalszego kształcenia, wybierając fotografię jako jeden z przedmiotów fakultatywnych. Natomiast studenci Wydziału Projektowego mogą zrealizować tutaj swoją pracę dyplomową i to zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ten status sprawia, że Pracownia wybierana jest przez wielu studentów jako miejsce realizacji wiodącego fakultetu i cieszy się dużą popularnością.

Pracownia udostępnia studentom nowoczesny sprzęt fotograficzny oraz dwa w pełni wyposażone studia fotograficzne. Kadra Pracowni Fotografii to sześciu doświadczonych pracowników: mgr Michał Jędrzejowski – technolog, mgr Barbara Kubska – asystent, dr Anna Lorenc – asystent, dr hab. Piotr Muschalik prof. ASP – kierownik pracowni, dr Anna Sielska – adiunkt, mgr Krzysztof Szewczyk – asystent. Każdy z nich jest aktywnym artystą posiadającym znaczący dorobek. To także doświadczeni wykładowcy realizujący swój autorski program dydaktyczny, dzięki temu prace semestralne i dyplomowe ich studentów odznaczają się dużą różnorodnością i szeroką problematyką. Pracownia Fotografii postrzegana jest jako miejsce, w którym każdy student może realizować swoje autorskie projekty przy merytorycznym wsparciu kadry. Dlatego bardzo cieszy nas, kiedy nasi studenci osiągają sukcesy i zdobywają znaczące nagrody w dziedzinie fotografii oraz wiążą z nią swoją dalszą karierę zawodową.

Wystawa „Prześwietlenie” to próba przeniknięcia przez aurę, która określa charakter Pracowni, postaw twórczych artystów, którzy tworzą pracownię, oraz studentów, którzy w ostatnim czasie zrealizowali swoje projekty dyplomowe.

dr hab. Piotr Muschalik prof. ASPPASAŻ KULTURY ANDROMEDA

pl. Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.