ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (375-376) / 2019

Redakcja,

POLECAMY: WARSZTATY WRAŻLIWOŚCI DŹWIĘKOWEJ

A A A
Warsztaty wrażliwości dźwiękowej Daniela Brożka i „Pieśni gestu" Karoliny FreinoTermin: 25 sierpnia (niedziela)

godz. 11.00-14.00 warsztaty wrażliwości dźwiękowej Daniela Brożka

godz. 14.30-17.30 warsztaty „Pieśni gestu” Karoliny Freino

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w KatowicachWarsztaty wrażliwości dźwiękowej Daniela Brożka

“Cisza to nie to co słyszymy, cisza to to, co komunikujemy” Dick Higgins

Praktyki pejzażu dźwiękowego Raymonda Murraya Schaeffera i pogłębionego słuchania Pauline Oliveros powstały w latach 70. na potrzeby edukacyjne, miały pomóc studentom rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania - środowiska (w przypadku studentów komunikacji Schaeffera) i innych muzyków (w przypadku Oliveros). Formalnie proste, niewymagające przygotowania muzycznego, mają na celu działać nie tylko na wyobraźnię dźwiękową , ale przede wszystkim zwiększyć wrażliwość na naturę zjawisk dźwiękowych - ludzkich, zwierzęcych, atmosferycznych, geologicznych, kosmicznych. Mimo swojej prostoty zestawy ćwiczeń (Sonic Meditations Oliveros i Ear Cleaning Schaeffera) wynikały z wieloletnich studiów nad dźwiękiem i jego kontekstami. Kładły szczególny nacisk na znaczenie procesu strojenia słuchu i uwagi do otaczającego nas świata, efektem finalnym była poszerzona świadomość słuchacza i wykonawcy, a nie końcowy utwór dźwiękowy. Z czasem stały się one podstawą dla systemów artystyczno-filozoficznych opisujących świat przy pomocy zmysłu słuchu, jak i inspiracją dla artystów poszukujących nowych obszarów ekspresji w obszarach sztuki dźwięku i muzyki eksperymentalnej. Powstała w połowie pierwszej dekady XXI. wieku dziedzina nauki badań nad dźwiękiem (sound studies) jest kontynuacją poszukiwań Schaeffera i Oliveros. Bada nie tylko dźwięk w kontekstach kulturowych i społecznych ale stanowi pomost pomiędzy teorią i praktyką artystyczną, naukową i polityczną.

W trakcie warsztatów wrażliwości dźwiękowej przyjrzymy się z bliska ćwiczeniom słuchowym Oliveros i Schaeffera*. Będziemy trenować słuch i uwagę w kierunku pejzażu dźwiękowego i jego wszystkich elementów składowych. Zależności pomiędzy dźwiękiem a przestrzenią. Pomiędzy słuchaczem, wykonawcą i kompozytorem. Pomiędzy gestem i jego rezonansem. Podczas wykonania serii ćwiczeń będziemy szukać dźwięków, ich bliższych i dalszych pogłosów oraz znaczeń i kontekstów - przyrodniczych, społecznych, politycznych, kulturowych. Od uczestników warsztatów nie jest wymagane przygotowanie teoretyczne ani muzyczne. Jeśli posiadasz jednak swój ulubiony instrument lub źródło dźwięku - możesz je zabrać ze sobą.„Pieśni gestu" warsztaty Karoliny Freino

Theremin, był jednym z pierwszych instrumentów elektronicznych i pierwszym, na którym gra się bezdotykowo. Ta specyficzna technika wydobywania dźwięku gestem, połączona zostanie w przebiegu warsztatów z użyciem języka migowego, jako nośnika myśli. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów, za pomocą gestów języka migowego będą mieć możliwość przełożenia swoich emocji, odczuć czy postulatów na niewerbalny język dźwięku, tworząc własny protest - a może - love song.Pauline Oliveros była aktywną działaczką ruchów feministycznych, LGBT+, na rzecz praw obywatelskich i ekologicznych. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby przychylne LGBT+.WSTĘP BEZPŁATNY!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: edukacja@bwa.katowice.pl lub 32/259 90 40 wewn.16
*Raymond Murray Schaffer (1933) - kanadyjski kompozytor, pedagog i badacz dźwięku. Autor koncepcji naukowej i praktyki artystycznej pejzażu dźwiękowego (soundscape), założyciel World Soundscape Project na uniwersytecie w Vancouver. Autor szeregu publikacji poświęconych zagadnieniom ekologii dźwiękowej, jako kompozytor wykorzystuje nagrania terenowe środowiska naturalnego.

https://www.sfu.ca/~truax/wsp.html*Pauline Oliveros (1932- 2016) - amerykańska kompozytorka i akordeonistka, heroina powojennej awangardy muzycznej, autorka filozofii i praktyki deep listening, jedna z założycielek pierwszego amerykańskiego centrum badawczego poświęconego muzyce eksperymentalnej (San Francisco Tape Music Center), wykładowczyni legendarnego Mills College.

http://deeplistening.org/Daniel Brożek - pracujący we Wrocławiu, aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival i cyklu warsztatowo-koncertowego Canti Spazializzati, współpracuje z magazynem Glissando, Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego i festiwalem Sanatorium Dźwięku, prowadzi bloga Canti Illuminati. W projekcie Czarny Latawiec jest autorem albumów muzycznych, instalacji i teatralnych ścieżek dźwiękowych.

http://cantiilluminati.blogspot.com/Karolina Freino – ur. w 1978 roku. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP, Edinburgh College of Art (School of Sculpture) i Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze (MFA "Sztuka Publiczna i Nowe Strategie Artystyczne"). Od 2007 roku asystentka w Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu. Stypendium Alfred Toepfer Stiftung F.V.S, Instytutu Adama Mickiewicza, Stypendium Artystyczne Miasta Szczecin i inne nagrody w konkursach artystycznych. Artystka wizualna, adaptuje różne techniki i media artystycznej wypowiedzi. Porusza się na obszarze rzeźby, instalacji, interwencji, performance, rysunku, fotografii, wideo i dźwięku.

Warsztaty Daniela Brożka realizowane są w ramach projektu „DO SZTUKI GOTOWI START!”

Do sztuki gotowi start to projekt edukacyjno-artystyczny realizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA od początku 2012 roku. Potrzeba realizacji projektu zrodziła się z chęci wyjścia poza mury Galerii, wprost na ulice miasta, po to, aby dotrzeć ze Sztuką do mieszkańców Katowic z różnych środowisk i grup wiekowych. Idea projektu zakłada uczestnictwo w działaniach artystycznych jako pewien proces nawiązania relacji społecznych. Przypadkowy przechodzień przestaje być traktowany jako pasywna jednostka, staje się nie tylko aktywnym odbiorcą, lecz elementem twórczego działania, współodpowiedzialnym za jego specyfikę oraz za relacje, które zachodzą między uczestnikami. Jak dotąd na nasze zaproszenie odpowiedziało 71 artystów i edukatorów sztuki z całej Polski. Zrealizowali oni w sumie 67 akcji artystycznych, happeningów i warsztatów. Dodatkowo zrealizowanych zostało 9 akcji i warsztatów według pomysłów nadesłanych na konkurs organizowany co roku w ramach projektu. Odbiorcami wszystkich działań było kilkanaście tysięcy osób.

Kuratorka: Aneta Zasucha

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji KulturyWarsztaty Karoliny Freino realizowane są w ramach projektu „Głębokie słuchanie”

"Głębokie słuchanie" to projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami. Tytuł został zaczerpnięty z koncepcji kompozytorki Pauline Oliveros, która w ramach głębokiego słuchania praktykowała obserwacje własnego ciała, mające prowadzić do umiejętności nasłuchiwania Innego. Celem tych ćwiczeń miało być przekształcenie nawyków percepcyjnych i wykształcenie postawy otwartości w stosunku do otoczenia.

Do udziału zaproszeni zostali: Karolina Freino, Martyna Łyko, Jolanta Jastrząb, Honorata Martin, Daniel Koniusz, Tomasz Koszewnik, Norbert Delman, Karolina Grzywnowicz, Piotr Bosacki, Konrad Smoleński, Adrian Kolarczyk, Iwona Demko, Mateusz Kula, Cecylia Malik, Anna Nacher, Marek Styczyński.

Galeria BWA stała się podczas trwania projektu tymczasowym laboratorium pracy z dźwiękami. Pełni będzie funkcję pojemnika gromadzącego różnego rodzaju opowieści, śpiewy, zawodzenia, trzeszczenia, zgrzyty, oddechy, szelesty. Wspólnym mianownikiem większości działań w ramach "Głębokiego słuchania" jest kategoria wymiany inicjowana za pomocą różnorodnych procesów aktywizowania percepcji odbiorców. Wystawa rozpięta jest pomiędzy trzema zagadnieniami: słuchaniem jako narzędziem badawczym, w ramach którego oddaje się głos uciszanym, terapeutycznym ćwiczeniem z uważności, którym zaproszeni artyści dzielą się z odbiorcom, wreszcie wsłuchiwaniem się w otoczenie, jednocześnie czułym, jak i krytycznym.

Kuratorka: Marta LisokProjekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"artPapier” objąl wydarzenie patronatem medialnym.