ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 listopada 22 (406) / 2020

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA 'ŻYCIE LUDZI'

A A A
AKTUALIZACJA:

W związku z kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa oraz faktem, iż instytucje kultury pozostają nieczynne dla odwiedzających otwarcie całej wystawy „Życie ludzinie może się odbyć 30 listopada. Organizatorzy pracują nad alternatywnymi formami zwiedzania wystawy on-line.30 listopada zostanie odsłonięta praca autorstwa Macieja Cholewy pt. „Dusza jej mrowiska”. Obiekt będzie prezentowany w witrynie sklepowej przy ulicy Rynek 26 przez cały czas trwania wystawy „Życie ludzi”.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/380970776314341/-----------------------------------------------------------------------

„Życie ludzi”


30 listopada 2020 r.–8 stycznia 2021 r.

Już w starożytnej Grecji kolonie pszczół uważane były za odpowiednik politycznej wspólnoty w przyrodzie – idealnego naturalnego ustroju, w którym owady symbolizowały obywatelską cnotę i oddanie zbiorowemu dobru. Wraz z rozwojem entomologii w czasach nowożytnych, uczeni, uświadamiając sobie złożoność światów owadzich, zaczęli stopniowo podawać mrowisko, ul czy termitierę jako przeciwstawny przykład harmonijnego, utopijnego systemu organizacji, który można nie tylko podziwiać, ale wręcz naśladować. W pierwszej połowie dwudziestego wieku zaczęły pojawiać się z kolei negatywne odniesienia systemu funkcjonującego w świecie owadzim do reżimów politycznych, autorytaryzmu czy totalitaryzmu. 

Projekt „Życie ludzi” stanowi opowieść o człowieku i jego kulturze z perspektywy badacza ludzkiej cywilizacji, niczym z programów przyrodniczych czy publikacji naukowych. Narracja wystawy skupia się na wybranych aspektach ludzkiej egzystencji i koresponduje z wydaną na początku XX wieku trylogią Maurycego Maeterlincka: „Życie pszczół”, „Życie termitów” i „Życie mrówek”, w której autor, belgijski noblista, pod pozorem wywodu entomologicznego przyjmuje strategię paraboliczną, traktując świat owadów jako metaforę świata ludzkiego. Idąc tym tropem, wystawa „Życie ludzi” celowo i przesadnie antropomorfizuje świat przyrody, aby zanalizować poszczególne grupy owadów społecznych. Poszukiwanie punktów wspólnych i krytyczna analiza mechanizmów występujących w świecie natury w odniesieniu do funkcjonowania człowieka w grupie, stawia finalne pytanie o miejsce jednostki w społeczeństwie. 

artystki/artyści: Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Hubert Czerepok, Dorota Hadrian, Krzysztof Jung, Kijewski/ Kocur (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska), Małgorzata Mirga-Tas, Franciszek Orłowski, Tomasz Przybyłek, Michał Smandek, Łukasz Surowiec, Małgorzata Szandała, Łukasz Trzciński, Jaśmina Wójcik, Julita Wójcik, Jasiek Zoll (Mr. Fly Guy), Karolina Żyniewicz

kuratorki: Agata Cukierska, Katarzyna Kalina

koordynacja: Agata Gomolińska-Senczenko

identyfikacja wizualna: Marcin Wysocki

program edukacyjny: Dominika Malska

partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Fundacja Imago Mundi, Muzeum Górnośląskie, Wajda School

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.