ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 listopada 22 (430) / 2021

Redakcja,

POLECAMY: CZWARTA WYSTAWA W RAMACH PROJEKTU 'POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - POMOSTY'

A A A
Czwarta wystawa w ramach projektu „Pola widzenia książki – pomosty”

Wideo-art: Ksawery Kaliski

Tekst: Wojciech BrzoskaDom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna

22 listopada–15 grudnia 2021 r.

Kuratorka: Ewa Kokot

 

Czwarta wystawa, domykająca cykl ekspozycji łączących tekst literacki ze sztuką, będzie najbardziej dosłownym połączeniem obu mediów. Ksawery Kaliski, artysta tworzący wideo-arty, w działaniu szuka nowoczesnych form wyrazu. W swoich pracach często posługuje się sztuką multimediów, a gotowe dzieła nierzadko mają wymiar interaktywny, zapraszający odbiorców do współdziałania. Zainspirowane twórczością autora wiersze poety, Wojciecha Brzoski, będą stanowić część stworzonych przez Kaliskiego wideo-artów. Twórczy eksperyment to zaskakujące połączenie sztuki wideo i poezji, dostarczające odbiorcom wiele możliwości interpretacji. Jednocześnie scalenie obu języków jest wymownym podsumowaniem cyklu, pokazującym, że pozornie nieprzystające do siebie media, mogą doskonale współdziałać i tworzyć nowe, ożywcze zestawienia.

W ramach cyklu POMOSTY WARTOŚCI odbędzie się również spotkanie prowadzone przez Bartłomieja Majzla pt. „ŚWIATŁO – wystarczy przymknąć oczy, nie przeoczyć”. Rozmowa będzie dostępna on-line.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla książki.

Ksawery Kaliski – w 2002 ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuki za pracę interaktywną wykorzystującą sztuczną inteligencję PR•OR•OK. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Jest adiunktem w Pracowni Działań Multimedialnych na macierzystej uczelni. Od 2003 roku prowadzi firmę Artmediale zajmującą się szeroko rozumianym designem, rzeźbą i sztuką multimediów. Współpracuje z projektantami, informatykami i muzykami przy zaawansowanych projektach multimedialnych związanych z przestrzenią interaktywną oraz autorskimi interfejsami. Dla UNESCO stworzył opracowanie prezentacji multimedialnej Pamięć Polski – Pamięć Świata. Jest autorem koncepcji interaktywnego Muzeum Chopina w Warszawie oraz koncepcji interaktywnej wystawy nowych sal w Kopalni Soli „Wieliczka” (UNESCO). W ramach międzynarodowej kolekcji sztuki art+science stworzył interaktywną instalację EON dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Stworzył monumentalne rzeźby stacji drogi krzyżowej dla parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

Wojciech Brzoska – ur. w 1978 roku, poeta, autor dobrze przyjętych przez krytykę literacką dziesięciu książek poetyckich (najnowsza to „Plejady” z 2021 r.). Od debiutu, czyli od ponad 20 lat, aktywnie obecny w polskim życiu literackim. Od dekady współpracuje także ze znakomitymi muzykami, łącząc swoje wiersze zarówno z muzyką elektroniczną (zespoły Brzoska i Gawroński oraz Piksele), jak i gitarową (trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz). Z muzykami zagrał blisko 100 koncertów w całej Polsce. Odbył także wiele spotkań autorskich z czytelnikami. Laureat poetyckiej nagrody Otoczaka (2007), przyznawanej za najlepszy tom wierszy, opublikowany w danym roku. Swoje wiersze zamieszczał w najważniejszych polskich czasopismach literackich i kulturalnych (m.in. „Odra”, „Czas Kultury”, „Akcent”, „Tygodnik Powszechny”, „Kwartalnik Artystyczny”) oraz w prasie zagranicznej (m.in. „Manuskripte”, „Ostragehege” czy „CorditePoetryReview”). Jego utwory były tłumaczone na: angielski, niemiecki, czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański. Ukazywały się także w wielu antologiach poetyckich, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O jego twórczości literackiej pozytywnie wypowiadali się m.in. Henryk Bereza, Karol Maliszewski czy Anna Kałuża. Jako wieloletni pracownik katowickiego więzienia mjr Wojciech Brzoska jest pomysłodawcą adresowanego do osadzonych Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta. Mieszka w Katowicach.

Wystawy dostępne dla osób indywidualnych i grup (limit do 15 osób). Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zapisy obowiązkowe (miejsca limitowane tylko za potwierdzeniem).

Kontakt: domoswiatowy@bs.katowice.plDOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.