ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (435) / 2022

Redakcja,

POLECAMY: KRZYSZTOF MALISZEWSKI - 'BEZ-SILNA EDUKACJA. O KSZTAŁCENIU KRUCHEGO'

A A A
Seria: Nowa edukacja, tom II

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rok wydania: 2021Książka dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/Autor opowiada się w tej książce za ideą kształcenia, które służy efektom przebudzenia – nie czyni z nas zakładników „tu i teraz”, nie wzmacnia baniek doraźnych zbiorowych wyobrażeń, lecz pomaga żyć z otwartymi oczyma i radzić sobie – na ile się da – z naszą wybrakowaną, zwichniętą kondycją oraz ze społecznymi fantazmatami. Maliszewski prowadzi rozważania nad miejscem kultury i religii oraz osadza w tym kontekście jednostkę, tworząc tym sposobem typologię silnej i słabej edukacji.

Seria Nowa Edukacja: seria tematyczna o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcona nowym koncepcjom teoretycznym i praktycznym w edukacji. Obejmuje niezbyt obszerne (ok. 150 stron) publikacje o charakterze naukowo-eseistycznym, które proponują i wypróbowują nowe koncepcje edukacyjne lub/też filozofują o nowym kształceniu. Poza książkami pracowników Uniwersytetu Śląskiego, serię wzbogacą przekłady.

Redaktor serii: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ
Materiały nadesłane przez wydawnictwo.
„artPAPIER” objął serię patronatem medialnym.