ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (463) / 2023

Maja Baczyńska, Barbara Kubielas,

DLA SZTUKI, DLA MŁODYCH

A A A
Maja Baczyńska: Na początek chciałam zapytać – skąd potrzeba powołania Fundacji im. Victorii Jankowskiej?

Barbara Kubielas: Z potrzeby serca, aby upamiętnić Victorię i pomagać młodym muzykom.

M.B.: Jakie założenia i cele stawia przed sobą fundacja?

B.K.: Cele statutowe Fundacji to przede wszystkim zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego, finansowanie kursów mistrzowskich dla muzyków, fundowanie stypendiów dla utalentowanych harfistów, niedochodowe organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, festiwali oraz innych imprez artystycznych, równie niedochodowe wydawanie publikacji muzyków i prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie nagrań młodych utalentowanych muzyków, organizowanie pokazów muzyki i sztuki, pokazów filmowych, audycji muzyczno-słownych, pokazów audiowizualnych, organizowanie koncertów dla chorych w hospicjach i szpitalach, jak również pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych oraz organizowanie kwest pieniężnych na potrzeby działań statutowych fundacji.

M.B.: Dlaczego to właśnie młodzi artyści są dla fundacji szczególnie ważni, dlaczego to istotne, aby powoływać kolejne inicjatywy wspierające młodsze pokolenia?

B.K.: Z głosów, jakie kierują do Fundacji zdolni i znakomicie wykształceni artyści, wyłania się niewesoły obraz braku możliwości prezentowania i propagowania kultury muzycznej poprzez występy tychże artystów w Polsce. Istnieje ogromna dysproporcja między intensywnym okresem studiów w uczelniach muzycznych i stwarzaniem w trakcie studiów możliwości występów a późniejszą częstotliwością prezentowania swoich umiejętności podczas indywidualnej działalności koncertowej. Nie każdy muzyk znajduje zatrudnienie w renomowanej orkiestrze państwowej. Istnieje rzesza artystów, których warunki życia zmuszają do podjęcia pracy nie związanej z działalnością artystyczną. Marnotrawstwu potencjału młodego pokolenia muzyków można się przeciwstawić przez udostępnienie artystom-muzykom czasu antenowego na takim kanale, jak np. TVP ABC i TVP Kultura. Fundację w sprawie promocji młodych muzyków w publicznych mediach telewizyjnych gorąco wspiera kadra wybitnych pedagogów i wykładowców Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w tym była Prorektor UMFC, prof. Ewa Iżykowska-Lipińska, prof. Klaudia Carlos-Machej, Dziekan Wydziału Tańca UMFC, dr hab. Agata Sapiecha, były Kierownik Katedry Muzyki Dawnej UMFC, oraz prof. Marek Drewnowski. Zarząd i Rada Fundacji, składająca się z muzyków zwróciła się z prośbą o udostępnienie czasu antenowego do Prezesa Mateusza Matyszkowicza, Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej w związku z projektem przygotowania cyklu edukacyjnego z merytorycznym wsparciem profesorów UMFC. Zaproponowaliśmy dwie formy artystycznej prezentacji na antenach Telewizji Polskiej z udziałem wybitnie uzdolnionych muzyków, uczniów szkół muzycznych I i II stopnia: TVP ABC – teledyski muzyczne, dzięki którym dzieci poznają piękno muzyki klasycznej (ok. 3 minuty), TVP Kultura – słowo o dziele muzycznym, rozmowa z wykonawcą, artystyczna prezentacja (ok. 6 minut). Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi pozytywnej...

M.B.: A w jaki sposób fundacji udało się dotychczas wesprzeć młodych muzyków?

B.K.: Fundacja zorganizowała liczne koncerty w kolejne rocznice śmierci Victorii, koncerty w akademickim Kościele Św. Anny w Warszawie z udziałem solistów absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, zespołów kameralnych, chórów takich, jak: Amici Canentes, Ad Hoc, Varietas pod dyrekcją Iliny Sawickiej (dzisiaj Froncek) i Jerzego Sawickiego oraz uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

M.B.: Jakie wydarzenia odbyły się w ostatnim czasie?

B.K.: Na przykład wieczór poetycko-muzyczny poświęcony 43. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II czy finałowy koncert na zakończenie Mistrzowskiego Kursu Harfowego pod kierunkiem pani prof. Adelheid Blovsky-Miller, byłej harfistki Opery Wiedeńskiej i profesora Uniwersytetu Muzycznego i Sztuk Teatralnych w Wiedniu (Universität fűr Musik und Darstellende Kunst). Ponadto koncert pamięci Victorii w 10. rocznicę śmierci w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie.

M.B.: Jacy artyści wspierają fundację? Wydaje się istotne, aby środowisko pozostawało aktywne na rzecz młodych i tym samym angażowało się w inicjatywy takie, jakie podejmuje Fundacja im. Victorii Jankowskiej.

BK: Oczywiście, wśród nich są: Mariusz Moćko, Dagny Baczyńska-Kissas, Bogna Lewtak-Baczyńska, Jerzy Sawicki, Agata Galik. Paweł Kowalski, Can Kehri, Katarzyna Traczyńska oraz cały Zarząd i Rada Fundacji (Hanna Cisło, Janina Wojtan-Wolf, Anna Piechura-Gabryś, dr Ilina Froncek, Władysława Czech-Matuszewska, Aleksandra Meisner).

M..B: Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci śp. Victorii Jankowskiej, tragicznie zmarłej, młodziutkiej harfistki. Jaka była Victoria, patronka fundacji? Jaką była artystką, jakim człowiekiem, jaką dziewczyną, młodą kobietą?

B.K.: Victoria była wrażliwa, zdyscyplinowana i bardzo pracowita. Miała ogromną inwencję twórczą. Pisała krótkie opowiadania, a także wiersze. Jeden z tych wierszy jest w książeczce do płyty Victorii napisany po zamachu terrorystycznym w Madrycie: „Mgły czasu niosą swą melodię". W chwili śmierci Victoria Jankowska (01.07.1987–08.03.2013) była studentką roku dyplomowego studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek, gdzie w roku 2011 uzyskała licencjat z wyróżnieniem. Była również magistrem filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w 2012 r. obroniła pracę magisterską o Zygmuncie Noskowskim wobec literatury i kultury romantyzmu. Naukę gry na harfie rozpoczęła w 2000 roku. Współpracowała regularnie z wieloma polskimi orkiestrami, zdobywała wyróżnienia w konkursach muzyki kameralnej. Zdążyła także wziąć udział w projekcie Grzegorza Piotrowskiego World Orchestra organizowanym przez berlińskie radio Kullturradio Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB/ ARD), European Broadcasting Union (EBU) wraz z Westdeutscher Rundfunk (WDR3/ ARD). Zainaugurowała obchody Roku Lutosławskiego w Meksyku. W dniu 7 lutego 2013 roku wykonała tamże, wraz z flecistą Mariuszem Moćko, recital na flet i harfę, utwory Witolda Lutosławskiego: „Trzy fragmenty na flet i harfę" oraz „Recitativo arioso na skrzypce i fortepian oraz wygłosiła wykład „Harfa w Polsce – historia, repertuar i kompozytorzy (El arpa en Polonia – la historia el repertorio y los compositores)". Miesiąc później, 8 marca 2013 roku w Dzień Kobiet, została zamordowana w pokoju na terenie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W koncercie „Muzyczne Pary" miała zagrać „Uwerturę – fantazja Romeo i Julia" Piotra Czajkowskiego i Wstęp do dramatu „Tristan i Izolda" Richarda Wagnera.

M.B.: Dziękuję za rozmowę.Fundacja im. Victorii Jankowskiej:

www.victorii-jankowskiej.pl

https://www.facebook.com/Fundacjaim.Victoriijankowskiej