ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 maja 9 (465) / 2023

Redakcja,

POLECAMY: WYSTAWA MATEUSZA DĄBROWSKIEGO - 'PLAYPEN'

A A A
Wystawa „PLAYPEN” – Mateusz Dąbrowski

Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6

wernisaż: 12 maja, godzina 18.00

wystawa: 13.05 2023-25.06 2023

 

Na wystawie w katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA prezentowane będą wybrane dzieła artysty, powstałe w latach 2015-2023. Wśród nich znajdują się cztery monumentalne instalacje: „EMBODIMENT”, „CATERPILLAR”, „ABSOLUTELY NOTHING” i „PLAYPEN”, ponadto obejrzeć będzie można mniejsze obiekty aktywne, takie jak: „CANAPONE”, „KUREN”, „HICZ HACZ”, „AKU”, oraz prace z serii: „MIRRORS”, „BLACK”, „WAVES”, „CENTRE”.

Wystawa ma charakter przeglądu prac artysty, z podziałem na trzy obszary zainteresowań, w trzech kolejnych okresach.

Twórczość z lat 2015-2017 związana jest z zagadnieniami percepcyjnymi. Artysta starał się w swoich dziełach zwracać uwagę na to, że człowiek ma ograniczone możliwości dostrzegania i rozumienia otaczających go zjawisk, a tym samym nie rozpoznaje wielu bodźców, które wpływają na jego odczuwanie świata oraz kondycję psychiczną i fizyczną.

Dąbrowski odnosi te zagadnienia także do problemów w relacjach i w komunikacji międzyludzkiej. Pokazuje, że nadawanie komunikatu i jego odbieranie to proces pełen niedopowiedzeń i niepewności, a zmysły człowieka często wprowadzają go w ślepe uliczki.

Lata 2018-2020 to okres, w którym twórczość artysty była wyraźnie inspirowana astrofizyką. W powstałych w tym czasie pracach Dąbrowski poszukuje analogii między kosmosem i rządzącymi nim prawami a znanym człowiekowi światem. Przy czym obiekty te nie stanowią ilustracji zasad lub założeń współczesnej fizyki. Mają inny charakter. Zwracają uwagę na proces, na zmiany następujące wszędzie i nieustannie, zarówno biologiczne, jak i zachodzące w ludzkiej mentalności, również w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Elementem scalającym dzieła z tego okresu jest warunkujący wszystkie zmiany ruch.

Ostatnie lata to obiekty nawiązujące do baumanowskiego sformułowania „płynnej nowoczesności”. Poruszają tematy dręczących człowieka lęków oraz nieokreślonego dyskomfortu, jaki odczuwa w obszarze swojej psychiki. Dotyczą poczucia niepewności jednostki wobec fragmentaryczności, braku ciągłości oraz epizodyczności świata. Nieustannie oscylują pomiędzy niestabilnością a poszukiwaniem równowagi.

Obiekty rzeźbiarskie Mateusza Dąbrowskiego, mimo że osadzone w poczuciu niestabilności, paradoksalnie odnoszą się do poszukiwania równowagi. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ruchu, artysta wykracza poza ich tradycyjną materialność, potęgując tym samym wrażenie wieloznaczności, nierozerwalnie związanej ze sztuką abstrakcyjną. Zachęca do interpretacji. Wywołuje refleksje i niepokój. Magnetycznie przyciąga uwagę widza, tak ważną dla artystów i artystek.

„Moja praca od lat związana jest przede wszystkim z tematem percepcji, a właściwie z jej ograniczeniami, manipulacją wizualną. Dotyczy zjawisk, których nie zauważamy, których nie rozumiemy, a które istnieją i mają wpływ na człowieka i rzeczywistość” – Mateusz Dąbrowski.

 

Mateusz Dąbrowski (ur. 1980) – artysta wizualny. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rzeźbą i obiektami przestrzennymi. W swojej twórczości eksperymentuje z materiałami w duchu abstrakcji geometrycznej, interesuje go materialność form. Absolwent Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest wykładowcą tej uczelni oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Laureat licznych nagród: Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2009), nominacja do nagrody „Paszport Polityki” (2010), wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Grafiki na Tajwanie (2010), nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską (2010), półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz stypendium Programu „Młoda Polska” (2015).

 

Kurator wystawy: Tomasz Dąbrowski.

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

 

Zdjęcie: praca „MIRRORS”, 2015 [zdjęcie dzięki uprzejmości artysty Mateusza Dąbrowskiego].
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.