ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 października 20 (116) / 2008

DŻONKA 2008

A A A
25 października 2008 roku, podczas 12. Targów Książki w Krakowie, już po raz czwarty odbędzie się uroczystość wręczenia Dżonki – Nagrody Literackiej im. Stachy Zawiszanki. Do udziału w konkursie Fundacja NADwyraz i Salon Promocji Talentów PARNAS.pl zapraszają poetów mających w swym dorobku wydane drukiem utwory.
Projekt, będący kontynuacją inicjatywy Stanisławy Zawiszanki, która sama promowała utalentowanych twórców, ma na celu wspieranie twórczości poetów młodego pokolenia, a zarazem upamiętnienie krakowskiej poetki i artystki.

Nagroda przyznawana jest indywidualnie – młodym poetom, których wiek nie przekracza 30 lat i mają w swoim dorobku artystycznym utwory poetyckie opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach Dotychczasowymi laureatami Dżonki zostali: Krzysztof Siwczyk (2005), Joanna Wajs (2006), Tomasz Pułka (2007). Zwycięzcę wybiera Kapituła, w skład której wchodzą wybitne postaci polskiej kultury, a także przyjaciele Zawiszanki: Izabella Cywińska, Marta Fox, Hanna Maria Giza, Tadeusz Górny, Marta Kucharska, Krystian Lupa, Anna Lutosławska, Józef Żuk Opalski i Krzysztof Siwczyk.

Kandydaci do Nagrody mogą sami zgłaszać swoje prace, jak również być zgłaszani przez osoby fizyczne, osoby prawne (w szczególności wydawców) i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, uczestniczące w życiu środowiska poetyckiego. Termin nadsyłania utworów poetyckich (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym) mija 25 września 2008 roku. Do wniosku o przyznanie Nagrody, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, należy dołączyć wydruk 10 (dziesięciu) utworów poetyckich autorstwa zgłaszanej osoby, powstałych nie później niż w 2007 roku, a także te same utwory w postaci elektronicznej. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Ocenę formalną wniosków o przyznanie Nagrody Kapituła Konkursowa dokonuje do 20 października 2008 roku. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Targów Książki w Krakowie. Podczas ceremonii wręczania Nagród laureat otrzymuje imienną statuetkę pamiątkową. Uzupełnieniem nagrody będzie możliwość wydania tomiku wierszy laureata, sfinansowana przez Wydawnictwo Łośgraf.
„artPAPIER” jest patronem medialnym Dżonki 2008.