ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 grudnia 24 (120) / 2008

POLECAMY

A A A
Bernadetta Darska „Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku”, Wydawnictwo „Portret”, Olsztyn 2008.

„Książka Bernadetty Darskiej stanowi pierwsze w Polsce kompendium wiedzy na temat prasy feministycznej po 1989 roku (w tym m.in. biuletynów organizacji kobiecych, pism mniejszości seksualnych i zinów anarcho-feministycznych) oraz problematyki kobiecej na łamach polskich czasopism kulturalnych – od periodyków o charakterze naukowym i literackim po magazyny reprezentujące najważniejsze opcje polityczne. Autorka nie tylko rzetelnie dokumentuje ważny, w dużej mierze będący już częścią historii, fragment współczesnego czasopiśmiennictwa kulturalnego, ale także ukazuje ewolucję postaw wobec tematyki feministycznej i stawia pytania o przyszłość polskiego feminizmu” . (Beata Tarnowska)Bernadetta Darska – ur. w 1978 roku. Krytyczka literacka. Redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka doktoratu poświęconego problematyce tożsamości i dyskursu w polskiej prasie feministycznej i genderowej. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Publikacje m.in.: „Dekada Literacka”, „Res Publica Nowa”, „Nowe Książki”, „Twórczość”, „Odra”, „FA-art.”, „Zadra”, „Pogranicza”, „Kresy”, „artPapier”, „Newsweek”, „Dziennik”, „Tygodnik Powszechny”, a także w tomach zbiorowych. Współredaktorka [razem z G. Borkowską i A. Staniszewskim] książki pt. „Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej” (2005). Autorka książki „Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej” (2006).„artPapier” jest patronem medialnym książki „Czas fem”.