ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (127) / 2009

NAGRODA IM. KARLA DEDECIUSA ZA ROK 2009

A A A
Fundacja Roberta Boscha przyznaje Nagrodę im. Karla Dedeciusa za rok 2009 Ryszardowi Wojnakowskiemu i Renate Schmidgall

Nagrodę im. Karla Dedeciusa, przyznawaną po raz czwarty przez Fundację Roberta Boscha dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej, otrzymają Ryszard Wojnakowski i Renate Schmidgall. Obaj laureaci zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie oraz za działalność na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureaci wybrani zostali przez polsko-niemieckie jury pod patronatem Karla Dedeciusa. Nagroda dla każdego z nich wynosi 10 000 euro i zostanie wręczona podczas uroczystości zorganizowanej przez Deutsches Polen-Institut, która odbędzie się 22 maja 2009 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Ryszard Wojnakowski (ur. 1956) studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pracował jako nauczyciel języka niemieckiego i redaktor w Wydawnictwie Literackim w Krakowie. Tłumaczy literaturę niemiecką od początku lat 1980. W 1994 r. otrzymał nagrodę promocyjną Fundacji Roberta Boscha dla młodych tłumaczy literatury niemieckojęzycznej, w 1996 r. nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, a w 2007 r. nagrodę miesięcznika „Literatura na świecie”. Wojnakowski tłumaczył powieści znanych pisarzy niemieckojęzycznych, takich jak Heinrich Böll, Erich Maria Remarque, Klaus Mann, Bernhard Schlink, wiersze Ilse Aichinger i Friederike Mayröcker, eseje Gerschoma Scholema i Martina Bubera oraz dramaty, słuchowiska radiowe i libretta operowe. Dzięki jego tłumaczeniom polskim dzieciom i młodzieży znane są powieści Michaela Ende, Waltera Moersa, Tanji Kinkel czy Cornelii Funke.

Renate Schmidgall (ur. 1955) studiowała slawistykę i germanistykę na uniwersytecie w Heidelbergu, w latach 1984-1996 była pracownikiem naukowym Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, a od roku 1996 poświęciła się wyłącznie tłumaczeniom literackim z języka polskiego. W 2001 r. otrzymała nagrodę dla tłumaczy Fundacji Ledig-Rowohlt, a w roku 2006 Europejską Nagrodę dla Tłumaczy, przyznawaną przez miasto Offenburg.
Wczesne tłumaczenia Renate Schmidgall prozy Witolda Gombrowicza i Andrzeja Kuśniewicza publikowane były w ramach redagowanej przez Karla Dedeciusa »Biblioteki Polskiej«. Zasługą Schmidgall jest popularność na rynku niemieckim autorów takich jak Paweł Huelle, Stefan Chwin, Marek Ławrynowicz, Andrzej Stasiuk czy Jacek Dehnel, których powieści Schmidgall tłumaczy od wielu lat. W jej dorobku znajdują się też utwory poetyckie, m. in. Marzanny Kielar i Piotra Sommera.
"artPAPIER" objął patronat medialny nad nagrodą.