ISSN 2658-1086

MACIEJ LIBICH

- ur. w 1996 roku. Student filologii polskiej i prawa w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty krytycznoliterackie, eseje oraz wywiady publikował m.in. w „Zeszytach Literackich”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „eleWatorze” i magazynie „Kontakt”. Dla dwutygodnika „artPapier” pisze o filmach. Interesuje się polską diarystyką XX wieku. Mieszka w Warszawie.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (327-328) / 2017
15 lipca 14 (326) / 2017
1 czerwca 11 (323) / 2017
1 maja 9 (321) / 2017
15 kwietnia 8 (320) / 2017
1 kwietnia 7 (319) / 2017
1 marca 5 (317) / 2017