MACIEJ LIBICH

- ur. w 1996 roku. Student filologii polskiej i prawa w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty krytycznoliterackie, eseje oraz wywiady publikował m.in. w „Zeszytach Literackich”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „eleWatorze” i magazynie „Kontakt”. Dla dwutygodnika „artPapier” pisze o filmach. Interesuje się polską diarystyką XX wieku. Mieszka w Warszawie.

NUMER WYDANIA

  • sierpień 15-16 (327-328) / 2017
  • 15 lipca 14 (326) / 2017
  • 1 czerwca 11 (323) / 2017
  • 1 maja 9 (321) / 2017
  • 15 kwietnia 8 (320) / 2017
  • 1 kwietnia 7 (319) / 2017
  • 1 marca 5 (317) / 2017