ISSN 2658-1086

OSKAR MELLER

– ur. w 1993 r., pochodzi ze Zgorzelca, mieszka we Wrocławiu, gdzie studiuje polonistykę. W swoich tekstach krytycznych zajmuje się przede wszystkim polską poezją współczesną. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostaje również dwudziestowieczna proza z gatunku Bildungsroman. Obecnie przygotowuje rozprawę magisterską dotyczącą źródeł poetyki przedstawienia mar dojrzewania w „ZmorachEmila Zegadłowicza, w odniesieniu do realizacji zagadnień inicjacyjnych w literaturze obcej, nurtu tematycznego dzieciństwa i lat szkolnych.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (363) / 2019
1 lipca 13 (325) / 2017