ISSN 2658-1086

ALINA MITEK-DZIEMBA

– doktor, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii angielskiej i filozofii. Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman, Richard Rorty), autorka artykułów sytuujących się na pograniczu estetyki filozoficznej i literatury porównawczej. Opublikowała książkę pod tytułem „Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman” (Katowice 2011). Jest współredaktorką antologii „Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach” (Katowice 2012, z Piotrem Bogaleckim), zredagowała także dwujęzyczny zbiór esejów pt. „Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies” (Katowice 2013) oraz książkę „Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s Routes” (Katowice 2016). W swoich obecnych badaniach koncentruje się na komparatystyce literackiej, ekokrytyce, studiach ludzko-zwierzęcych, pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz teologii i myśli postsekularnej. Jest zaangażowana w organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce dotyczącej zwierząt.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 sierpnia 15-16 (447-448) / 2022
1 listopada 21 (357) / 2018
15 kwietnia 8 (344) / 2018