ISSN 2658-1086

BARTłOMIEJ BIELAS

- ur. 1992 r., student Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, były student filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Publikował m.in. w "Śląsku".

TEKST

NUMER WYDANIA

15 listopada 22 (382) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019