ISSN 2658-1086

MILAN DěžINSKý

- ur. 17 lipca 1974 w Kyjovie, czeski poeta i tłumacz. Absolwent uniwersytetu J. E. Purkyně na kierunku nauczanie języka czeskiego i angielskiego. Aktywny w życiu literackim od połowy lat 90. Wydał tomy wierszy „Černá hodinka” (Velarium, 1996), „Kašel mé milenky” (Host, 1997), „Slovník noci” (Host, 2003), „Přízraky” (Host, 2007), „Tajný život” (Host, 2012), „Obcházení ostrova” (Host, 2017). Zbiory „Slovník noci”, „Přízraky” oraz „Tajný život” były nominowane do nagrody Magnesia Litera w kategorii poezja. Milan Děžinský tłumaczy z języka angielskiego (E. Dickinson, W.W. Norton, D.B. Dawe, W. C. Williams, S. Olds i in.). W 2014 roku otrzymał nominację do Dresden Lyrikpreis, a w roku 2016 został pierwszym laureatem poetyckiej Nagrody im. Václava Buriana. W 2018 roku otrzymał nagrodę Moleskine Litera za tom „Obcházení ostrova”, z którego pochodzą prezentowane wiersze. Mieszka w Roudnicy nad Łabą, gdzie jest aktywnym działaczem samorządowym.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (363) / 2019