ZORIANA CZAJKOWSKA

– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, związana z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie problematyką lwowską w różnojęzycznych literaturach, recepcją literatury polskiej na Ukrainie, przekładem tekstów specjalistycznych oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego.

NUMER WYDANIA

  • 15 kwietnia 8 (368) / 2019