ISSN 2658-1086

ANNA MARCHEWKA

- krytyczka literacka, literaturoznawczyni, publikowała na łamach (m.in.) „Lampy”, „Zadry”, „Znaku”, „Dwutygodnika”, "Czasu Literatury", "Nowych Książek", „Tygodnika Powszechnego”. W miesięczniku „Znak” opiekuje się rubryką Stacja: Literatura. Współprowadziła poświęcone literaturze programy radiowe (Koło Kultury) i telewizyjne (Czytelnia, Czytanie to awantura). Autorka książki "Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg" (2014). Przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ prowadzi zajęcia poświęcone literaturze popularnej, literaturze polskiej po 1989 roku oraz współczesnemu życiu literackiemu. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 grudnia 23 (383) / 2019