ISSN 2658-1086

ELżBIETA DUTKA

prof. dr hab., pracuje w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Humanistycznym (Instytut Literaturoznawstwa), zajmuje się współczesną literaturą polską, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego problemu przestrzeni, miejsca, regionu, a także dydaktyki literatury. Elżbieta Dutka jest autorką książek: „Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego” (Katowice 2000); „»Mnożenie siebie«. O poezji Andrzeja Kuśniewicza” (Katowice 2007); „Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza” (Katowice 2008); „Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI” (Katowice 2011); „Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku” (Katowice 2014); „Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia” (Kraków 2016); „Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku” (Kraków, w druku). Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. „Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje” (tom 2, Katowice 2012; tom 3, Katowice 2014). Publikowała m.in. w tomach zbiorowych w serii Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich (Universitas).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (487) / 2024
15 grudnia 24 (432) / 2021
1 lutego 3 (411) / 2021
1 czerwca 11 (395) / 2020
15 grudnia 24 (384) / 2019