ISSN 2658-1086

PIOTR PALIGA

– student II roku studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo (specjalność: filmoznawstwo i wiedza o mediach) na Uniwersytecie Śląskim.

NUMER WYDANIA

  • 1 marca 5 (389) / 2020