ISSN 2658-1086

BARBARA JAGODZIńSKA-HABISIAK

– muzyk, pedagog, organizatorka koncertów, wiceprezes Fundacji Camerata Varsovia. Absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej i poznańskiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Nauczyciel muzyki i rytmiki oraz certyfikowany instruktor umuzykalniających zajęć dla najmłodszych wg teorii Edwina Eliasa Gordona. Autorka projektu MeloMaluchy – zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku do trzech lat, tzw. „gordonków” i cyklu MeloKoncertów stacjonarnych i online, skierowanych do rodzin z maluszkami. Producentka płyt jazzowych dla dorosłych i dzieci. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 marca 5 (413) / 2021