ISSN 2658-1086

SABINA KWAK

– doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kulturze i literaturze okresu międzywojennego oraz historii psychoanalizy w Polsce. Opublikowała książkę „Dziewictwo i perwersja. O baśniach erotycznych Witolda Gombrowicza” (Katowice 2012) oraz liczne artykuły w prasie literaturoznawczej i książkach zbiorowych. Pracę doktorską poświęciła interpretacji prozy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w kontekście recepcji psychoanalizy w Polsce.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 maja 10 (442) / 2022