ŁUKASZ BIAłKOWSKI

– ur. w 1981 roku. Doktorant w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ, zajmuje się zagadnieniami sztuki najnowszej, publikował m. in. w „Ricie Baum”, „fotoPozytywie”, „Splocie”, katalogach wystaw i czasopismach naukowych.

NUMER WYDANIA

  • 15 maja 10 (106) / 2008
  • 15 stycznia 2 (98) / 2008