KUBA MIKURDA

– ur. w 1981 roku. Doktorant w IFiS PAN, redaktor „International Journal for Žižek Studies”. Zredagował i współprzełożył wybór tekstów filmowych Slavoja Žižka „Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch”, przełożył „Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie” Todda McGowana. Współautor tomu rozmów z Cezarym Wodzińskim „Między anegdotą a doświadczeniem”. Współpracuje z Katedrą Kultury Współczesnej UJ i Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”, redaktor w wydawnictwie „Ha!art”.

NUMER WYDANIA

  • 1 września 17 (113) / 2008
  • 15 marca 6 (102) / 2008