ISSN 2658-1086

MAGDALENA FIGZAł-JANIKOWSKA

- teatrolog, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Recenzentka teatralna, autorka książki "Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym". Prowadzi badania poświęcone muzyce scenicznej oraz eksperymentalnym formom teatru muzycznego. Współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" w Krakowie.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 września 18 (378) / 2019
1 kwietnia 7 (127) / 2009
1 grudnia 23 (119) / 2008