ISSN 2658-1086

AGNIESZKA MROZIK

– ur. w 1979 r. Doktorantka w IBL PAN. Pod kierunkiem prof. Grażyny Borkowskiej pisze pracę o tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Stała współpracowniczka Fundacji Feminoteka. Publikowała w „Zadrze”, „Portrecie”, „LiteRacjach”, „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych”, „Mediach-Kulturze-Komunikacji Społecznej” oraz antologiach zbiorowych.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 stycznia 2 (122) / 2009