ISSN 2658-1086

JAKUB MOMRO

- ur. 1979. Literaturoznawca, filozof, eseista. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, wykłada także w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym". Przygotowuje książkę poświęconą filozoficznej interpretacji twórczości Samuela Becketta. Mieszka w Krakowie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (123) / 2009