ISSN 2658-1086

MACIEJ URBANOWSKI

ur. 1965 – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, pracownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Arcana", stały współpracownik kwartalnika "44 / Czterdzieści i Cztery". Opublikował książki: "Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP" (1997), "Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku" (2002, wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza, 2003), "Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego" (2003, nominacja do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, 2004), "Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006" (2007), (Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego, 2008), "Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety" (2007). Przygotował do druku wybory pism m. in. K. Wyki, St. Piaseckiego, J. E. Skiwskiego, F. Goetla, S. Pieńkowskiego, J. Brauna, A. Trzebińskiego. Publikował m. in. w "Arce", "Dekadzie Literackiej", "Dzienniku", "Europie", "Frondzie", "Pamiętniku Literackim", "Rzeczpospolitej", "Tekstach Drugich", "Wprost" (cyt. za Wikipedia).

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (135-136) / 2009