ISSN 2658-1086

SEBASTIAN FRąCKIEWICZ

– ur. w 1982 roku. Student filologii polskiej w Poznaniu. Współpracownik miesięcznika „Lampa”. Sporadycznie publikuje recenzje komiksowe w tygodniku "Ozon". Mieszka w Poznaniu.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 czerwca 12 (60) / 2006
15 lutego 4 (52) / 2006
15 stycznia 2 (50) / 2006