ISSN 2658-1086

JULIA FIEDORCZUK

– ur. w 1975 roku, polska poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej, teorii literatury i ekokrytyki. Nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek za najlepszy debiut (2002). Laureatka austriackiej nagrody Huberta Burdy za wiersze opublikowane w piśmie „Manuskripte” (2005). Członkini ASLE (Association for the Study of Literature and the Environment). Mieszka w Warszawie. Autorka czterech tomów poetyckich: „Listopada nad Narwią” (2000), „Bio” (2004), „Planety rzeczy zagubionych” (2006), „Tlenu” (2009) i dwóch książek prozatorskich: „Poranka Marii i innych opowiadań” (2010) oraz „Białej Ofelii” (2011).

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (207-208) / 2012
sierpień 15-16 (183-184) / 2011
1 lipca 13 (181) / 2011
15 stycznia 2 (146) / 2010