ISSN 2658-1086

JAROSłAW MAśLANEK

- ur. 1974, absolwent politologii, dziennikarz, współredaktor tygodnika poświęconego rynkowi inwestycyjnemu. Zajmuje się głównie tematyką gospodarczą, pisał m.in. do „Polityki”, współpracuje z branżowymi miesięcznikami i portalami internetowymi. Pochodzi z Pionek k. Radomia, mieszka w Warszawie. Zadebiutował powieścią "Haszyszopenki" (W.A.B. 2008). W 2009 roku wziął udział w Europejskim Festiwalu Debiutu Prozatorskiego w Kilonii.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 października 20 (164) / 2010